Centrul de resurse și asistență în învățare și formare la Universitatea din Craiova

0
115

Astăzi, ora 11, în sala 420 (Clădirea Rectorat), va avea loc conferinţa de inaugurare a Centrului de resurse și asistență în învățare și formare (CRAIF).

Cu o durată de 36 de luni, CRAIF are valoarea eligibilă de 929.190,00 lei, este parte din programul amplu ROSE (Romania Secondary Education Project) şi este finanțat conform Acordului de Împrumut nr. 8481-RO semnat între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare și ratificat prin Legea nr. 234/2015.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 1050 de studenți, câte 350 de studenţi pentru fiecare an de derulare a proiectului, de la toate cele 12 facultăţi ale Universităţii din Craiova

Principalul scop al înființării și organizării CRAIF îl reprezintă îmbunătățirea performanțelor universitare ale  studenților  din  anul  I,  studii  universitare  de  licență  (buget+taxă),  aflați  în  situații  de  risc, prin  facilitarea  accesului  la  informație,  precum  și  la  resursele  și  instrumentele  selectate  în  funcție  de propriile nevoi și propriul ritm de învățare, dezvoltare și formare, necesar implicării lor, individuale sau colective,  în  activitățile  pe  care  intenționează  să  le  desfășoare,  și,  pe  termen  lung,  în  dezvoltarea  carierei și potențarea rolului lor în societate.

În  organizarea  și  implementarea  activităților  propuse,  proiectul  CRAIF  va  implica  personal  specializat  din  cadrul  UCV:  cadre  didactice  de  specialitate  care  vor  susține  activități  remediale,  consilieri  CCOC, care  vor  organiza  și  susține  activități  de  coaching  și  consiliere  profesională  și  orientare  în  carieră,  personal specializat al Departamentului de Comunicare, Jurnalism și Științe ale Educației și al DPPD. Un aport semnificativ, privind  implicarea  în  activitățile  de  selecție, de  organizare și  de coordonare a  studenților  din  grupul  țintă  îl  va  avea  Convenția  Organizațiilor  Studențești  (COS),  prin  reprezentanții acesteia cu rezultate remarcabile, proveniți de la toate cele 12 facultăți componente ale Universității din Craiova.