„Şcoala altfel”, pregătită din timp

0
291

Este în plină desfăşurare anul şcolar 2015-2016,  cu tot ceea ţine de calendar, iar, în ceea ce este menţionat  în orar, se merge pe prevederile legale. Vorbim despre un program destinat atât elevilor, cât şi cadrelor didactice, scopul fiind cel care duce spre copii, în primul rând. În luna aprilie, va avea loc „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” , o modalitatea de a-i învăţa pe elevi ceea ce înseamnă sistemul educaţional. De aici încolo, depinde de cadrele didactice şi de tineri.

Copii, părinţi, profesori – împreună

Conform legislaţiei în vigoare, în cel de-al doilea semestru al anului de învăţământ 2015-2016, se va desfăşura „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” – cu perioadă de referinţă 18-22 aprilie. „Se vor solicita, în timpul anului şcolar 2015-2016 ,în vederea elaborării programului de activităţi, în timpul primului semestru propuneri pentru elevi, care vor fi susţinute în cadrul orelor de dirigenţie, iar, în ceea ce priveşte cadrele didactice, sunt orele destinate Comisiilor metodice, părinţilor, prin structurile legale, iar,  de la şedinţele Consiliului de Administraţie din structurile de învăţământ nu pot lipsi  reprezentanţi ai administraţiei publice locale. Sunt propuneri de dezbateri, care vor avea loc împreună cu elevii, în Consiliul Profesoral, în Comitetul Reprezentativ al Părinţilor. Cu toţii trebuie să trimită planul, obligatoriu aprobat de Consiliul de Administraţie din fiecare  unitate de învăţământ, până pe 19 februarie 2016. Consilierul educativ din fiecare instituţie va centraliza datele, propunerile agreate fiind propuse pentru includerea  în Calendarul Activităţilor Educative ”, a precizat prof.  Simona Chiriţă, inspector pentru activităţi extraşcolare, în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Simona Chiriţă

Este încurajat şi voluntariatul

Pentru „Şcoala altfel”, fiecare unitate de învăţământ va elabora instrumente şi criterii de evaluare a activităţilor desfăşurate în perioada amintită. După încheierea vacanţei de primăvară, în fiecare şcoală se vor analiza, în timpul primului Consiliu Profesoral, calitatea activităţilor organizate, rezultatele educaţionale ale acestora etc. „În vederea elaborării programului de activităţi, în timpul primului semestru, se vor solicita propuneri elevilor, la orele de dirigenţie, şi cadrelor didactice, în cadrul şedinţelor Comisiilor metodice, părinţilor şi a tuturor celor care au responsabilităţi în administraţie. La fel de importantă este şi popularizarea Programului „Şcoala altfel …”, prin crearea unui impact pozitiv,  al activităţilor organizate, atât la nivelul unităţii de învăţământ, cât şi la cel al comunităţii. Sunt încurajate şi activităţile de voluntariat”, a mai spus Simona Chiriţă.

Sunt aşteptaţi premianţii

În baza instrumentelor şi criteriilor de evaluare aprobate, activităţile parte din program pot fi premiate, la nivelul unităţii de învăţământ, cu sprijinul autorităţii administraţiei publice locale, partenerilor educaţionali, ai resurselor propriii etc. „Interesul este în cel al elevului, cel care primeşte ceea ce îi este necesar educaţiei, aspectul educaţional fiind primordial. În baza instrumentelor şi criteriilor de evaluare aprobate, fiecare unitate de învăţământ poate selecţiona o singură activitate, din cele desfăşurate, cea care este pasibilă să participe la o competiţie naţională. Cele mai interesante zece activităţi , desfăşurate în cadrul „Săptămânii…” , stabilite la nivelul fiecărui judeţ, vor participa la competiţia naţională, desfăşurată sun patronajul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice”, a menţionat Simona Chiriţă.