Termenul limită al trimiterii planului de şcolarizare pentru 2019/2020 este 27 decembrie 2018

0
257

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis unităţilor sale  din teritoriu planul de măsuri pentru viitorul an, în ceea ce priveşte cifra de şcolarizare. Acesta face parte din Ordinul nr. 5235 al Ministerului Educaţiei Naţionale, prin care a fost aprobată Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi care sunt înscrişi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului în vederea organizării reţelei de învăţământ preuniversitar, pentru 2019/2020. Proiectul planului pentru anul viitor şcolar, la toate nivelurile şi formele de învăţământ, va fi înaintat ISJ Dolj, până pe 27 decembrie 2018, după ce a fost dezbătut în Consiliul Profesoral şi aprobat în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ, fiind însoţit, obligatoriu, de o notă de fundamentare, în care sunt menţionate criteriile generale care au stat la baza întocmirii acestuia, cu mai multe menţiuni. Astfel, în normativele legale sunt stipulate mai multe cerinţe, cea mai importantă fiind imposibilitatea organizării unor clase, care nu au numărul minim de elevi cuprins în legislaţie: „Pentru anul şcolar 2019/2020, am luat toate măsurile care se impun pentru a nu mai organiza clase sub efectivul minim de elevi …, cu încadrarea strictă în bugetul calculat potrivit costurilor standard în vigoare, corelate cu numărul de elevi/preşcolari”; „Proiectul respectă asigurarea calităţii educaţiei şi cuprinde unităţi de învăţământ, niveluri de învăţământ, forme de învăţământ, filiere, profiluri, specializări, domenii de pregătire, calificări profesionale, ramuri sportive, acreditate sau autorizate prin ordin de ministru”; etc.