Cum se trăieşte în câteva dintre penitenciarele din ţară

0
328

Un raport recent, efectuat de Instituţia Avocatul Poporului – Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie, Centrul Zonal Craiova, surprinde o serie de deficienţe care există în unele din penitenciare din ţară. Încurajator este însă faptul că, spun consilierii Centrului Zonal Craiova, multe din problemele semnalate în decursul anilor trecuţi au fost remediate şi funcţionează acum, fiind printre lucrurile bune de care beneficiază deţinuţii.

Constatările rezultate în urma celor 45 de vizite ale consilierilor Centrului Zonal Craiova au fost prezentate marţi, pe 12 decembrie, în cadrul unei mese rotunde, care a avut ca temă ,,Vizitele Domeniului privind prevenirea torturii în locurile de detenţie din cadrul instituţiei Avocatul Poporului, Centrul Zonal Craiova”. Evenimentul a fost găzduit la sediul Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor ,,Nicolae Golescu” din Slatina, fiind prezenţi reprezentanţi ai autorităţilor care au în subordine locuri de detenţie – Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, ai asociaţiilor profesionale – Colegiul Medicilor din România, filiala Olt, Colegiul Psihologilor din România, filiala Olt, ai organizaţiilor neguvernamentale – Organizaţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului, filiala regională Craiova şi ai Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor ,,Nicolae Golescu” Slatina.

Rapoarte de vizită

Lucian Moşoiu, consilier juridic în cadrul Centrului Zonal Craiova, a precizat că au fost vizitate toate categoriile de locuri de detenţie care sunt prevăzute de legislaţia în vigoare: penitenciare, centre educative, centre de reţinere şi arestare preventivă, spitale de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă, spitale de psihiatrie, centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, centre de îngrijire şi asistenţă socială, centre speciale de primire şi cazare a solicitanţilor de azil aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, centre pentru persoane vârstnice, centre maternale. „Constatările rezultate în urma vizitelor au fost cuprinse în rapoarte de vizită, însoţite de recomandări motivate, în vederea îmbunătăţirii tratamentului şi condiţiilor persoanelor private de libertate şi prevenirii torturii şi pedepselor ori tratamentelor inumane sau degradante”, a declarat Lucian Moşoiu, consilier juridic în cadrul Centrului Zonal Craiova.

Celulele deţinuţilor – nearisite şi prost luminate

În urma vizitelor, membrii Centrului Zonal Craiova au întocmit o listă cu deficienţe, dar şi o altă listă cu lucrurile bune care au fost descoperite în penitenciare. Printre nereguli: ventilaţia necorespunzătoare a camerelor de deţinere, lumina naturală şi iluminatul artificial insuficiente, lipsa grupurilor sanitare în unele camere, instalaţii sanitare vechi şi uzate, gradul avansat de uzură al cazarmamentului, deficitul spaţiilor pentru depozitarea bunurilor personale, lipsa sălilor de mese, hrana necorespunzătoare calitativ, transportul hranei efectuat în condiţii improprii, nerespectarea normelor în vigoare privind păstrarea probelor organoleptice. De cealaltă parte, la exemple pozitive, au fost menţionate spaţii de cazare ale deţinuţilor: corespunzătoare din punct de vedere igienico – sanitar şi dotate cu mobilier adecvat, cu grupuri sanitare renovate şi adaptate folosirii de către persoanele cu dizabilităţi. Tot în urma vizitelor, a fost remarcată externalizarea serviciilor de curăţenie şi de furnizare a hranei, distribuirea periodică de produse igienico – sanitare, achiziţionarea de cazarmament nou, asigurarea apei calde şi a apei reci, în mod permanent.

Medici insuficienţi în centrele de detenţie

Medicul Doru – Adrian Șeicaru, consilier în cadrul Centrului Zonal Craiova, a prezentat constatările rezultate în urma vizitelor efectuate în locurile de detenţie, subliniind numărul insuficient al cadrelor medicale, dotarea necorespunzătoare a cabinetelor medicale, lipsa personalului medical din aresturile preventive, colaborarea deficitară cu medicii specialişti, lipsa unor protocoale de colaborare încheiate cu unităţi medicale publice sau private, deficitul de medici specialişti din reţeaua penitenciarelor, situaţii de gestionare necorespunzătoare a comportamentelor problematice ale beneficiarilor (adicţii de tutun, alcool), aplicarea necorespunzătoare a măsurilor restrictive în spitalele de psihiatrie şi centrele de recuperare neuropsihiatrică, conform prevederilor legale, asigurarea deficitară a asistenţei stomatologice etc. Ca şi aspecte pozitive, au fost exemplificate asigurarea permanenţei în acordarea serviciilor medicale, existenţa contractelor cu firme autorizate pentru colectarea şi distrugerea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, dotarea corespunzătoare a aparatelor de urgenţă din cabinetele medicale, pregătirea profesională continuă a personalului medical, dotarea cu truse medicale de urgenţă, existenţa sălilor de kinetoterapie dotate corespunzător şi a personalului specializat angajat.

Deţinuţii beneficiază de o bună consiliere psihologică

Psihologul Angela Alina Aron, consilier în cadrul Centrului Zonal Craiova, a afirmat că, pe parcursul vizitelor efectuate, a remarcat mai multe aspecte pozitive, cum ar fi existenţa posibilităţii de acordare a asistenţei psihologice la solicitarea persoanelor private de libertate din penitenciare şi centrele de arestare preventivă, desfăşurarea de programe de asistenţă psihologică destinate grupurilor vulnerabile identificate, formarea profesională continuă a specialiştilor, utilizarea unor instrumente standardizate de investigaţie psihologică, contribuţia psihologilor la reducerea semnificativă a comportamentelor negative ale persoanelor custodiate în locurile de detenţie etc. Au fost semnalate şi unele deficienţe, spre exemplu numărul insuficient de psihologi angajaţi comparativ cu nevoile locului de detenţie, absenţa programelor de consiliere psihologică de grup, lipsa acordării evaluării şi consilierii psihologice, acordarea asistenţei psihologice în spaţii dotate necorespunzător.

„Recomandările noastre nu au fost implementate în totalitate”

În cadrul discuţiilor, reprezentanţii Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului, filiala regională Craiova, au evidenţiat importanţa respectării drepturilor fundamentale ale persoanelor private de libertate, a instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, precum şi preocupările şi perspectivele privind respectarea drepturilor persoanelor afloate în custodia Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. O altă temă dezbătută în cadrul mesei rotunde a fost rolul autorităţilor publice în implementarea recomandărilor formulate de Avocatul Poporului. Consilierul juridic Lucian Moşoiu a evidenţiat modul în care au fost implementate aceste recomandări de către conducerile instituţiilor vizitate, subliniind faptul că au existat unele situaţii în care instituţiile vizitate nu au implementat în totalitate recomandările formulate în rapoartele de vizită, motiv pentru care Avocatul Poporului s-a adresat instituţiilor ierarhic superioare, conform prevederilor legale. În încheierea lucrărilor, a fost menţionată necesitatea unei bune colaborări între instituţia Avocatul Poporului şi autorităţile care au în subordine locuri de detenţie, în scopul asigurării respectării drepturilor fundamentale ale persoanelor private de libertate, drepturi conferite de Constituţia României şi de legislaţia internă şi internaţională în vigoare.