Contractele de finanţare în agricultură se pot prelungi

0
189

Cadrul legal naţional privind  închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit a fost modificat pe Guvernul României. Astfel, prin permiterea prelungirii duratei contractelor de finanţare după data de 31 decembrie 2015 se are în vedere selectarea proiectelor funcţionale şi o absorbţie mai mare a banilor europeni.

„Având în vedere faptul că perioada de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul programelor 2007-2013 se încheie la 31 decembrie 2015, dar Comisia Europeană va rambursa cheltuielile declarate până la data de 31 martie 2017, când fiecare stat membru are obligaţia transmiterii la Comisie a documentelor ce formează „pachetul de închidere”, prin completarea articolului 2 din HG nr.678/2015 s-a prevăzut că autorităţile de management vor putea prelungi durata contractelor de finanţare după 31 decembrie 2015”, se arată într-un comunicat al Guvernului României din data de 9.12.2015.

Se doreşte reducerea proiectelor nefuncţionale

Prelungirea duratei contractelor se va face prin acte adiţionale, iar cheltuielile aferente acestor prelungiri vor fi suportate de beneficiari din bugetul propriu. În plus, autorităţile de management vor avea în vedere ca prelungirea duratei contractului de finanţare să nu aducă atingere celorlalte termene şi activităţi stabilite prin actul normativ (verificările autorităţii de management, transmiterea declaraţiei finale la Autoritatea de Certificare şi Plată). Măsura aprobată de Guvern contribuie la reducerea numărului de proiecte nefuncţionale, care vor fi incluse în declaraţia finală de cheltuieli, având în vedere că exista posibilitatea ca multe din proiectele aflate în implementare la data de 31 decembrie 2015 să fie finalizate şi în uz până la data transmiterii de către autorităţile de management a declaraţiei finale de cheltuieli la Autoritatea de Certificare şi Plată.

Conform orientărilor Comisiei Europene referitoare la închiderea programelor operaţionale, statele membre trebuie să se asigure, ca toate proiectele incluse în declaraţia finală de cheltuieli sunt funcţionale, ceea ce înseamnă că sunt finalizate şi în uz, pentru a fi considerate eligibile.