Metodologia atragerii copiilor în învăţământul preşcolar a fost transmisă în teritoriu

0
75

gradinitaÎn urmă cu câteva zile, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a trimis în teritoriu, spre unităţile şcolare subordonate, noile norme metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, la care se adaugă monitorizarea implementării actului normativ menţionat, cu includere în Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a emis, către structurile din teritoriu, Nota nr. 609/08.11.2016 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind în familii defavorizate. „Considerăm necesară întărirea colaborării la nivel local şi naţional, astfel încât să existe paritate între numărul de copii introduşi ca eligibili în Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) şi solicitările aprobate la nivel de Unitate Administrativ – Teritorială (UAT) pentru stimulentul educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă. De asemenea, informăm că a fost aprobată şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 66/2016, prin care şi preşcolarii din grădiniţele de stat şi particulare acreditate cu program normal de patru ore vor beneficia de programul de încurajare a consumului de fructe proaspete, aceasta fiind o altă măsură din Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei. Informaţiile privind suportul tehnic pentru aplicaţia SIIIR pot fi găsite la adresa de e-mail: suport@siiir.edu.ro”, a precizat prof.  Monica Sună, inspector şcolar de specialitate în cadrul ISJ Dolj.

Procedură obligatorie

Pentru cuprinderea în program a preşcolarilor, trebuie îndeplinită o adevărată procedură legislativă. Aceasta se aplică la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu personalitate juridică, în care funcţionează grupe de învăţământ preşcolar, cu beneficiari ai tichetului social pentru grădiniţă. Astfel, persoana responsabilă cu gestionarea SIIIR, din cadrul UAT, va înregistra/actualiza lunar beneficiarii eligibili ai tichetelor sociale pentru grădiniţă, până cel târziu ultima zi lucrătoare a lunii respective. Începând cu data de 6 a lunii ulterioare celei de referinţă, reprezentantul UAT listează documentul, pe SIIIR, semnat de către directorul unităţii de învăţământ şi de reprezentantul Serviciului social din cadrul Primăriei, prezenţa zilnică la cursuri a copiilor fiind efectuată de către educatoarea de grupă. Motivarea absenţelor se face de faţă cu părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor, cărora li se explică la câte învoiri mai are dreptul minorul, din cele trei legale. Responsabilităţile celor care se ocupă de implementarea procedurii sunt specifice fiecărei structuri în parte. Astfel, managerul asigură logistica necesară, nominalizează persoanele responsabile, consiliază şi sprijină educatoarea. La rândul său, cadrul didactic pentru grupa preşcolară trebuie să informeze şi să consilieze părinţii cu tot ceea ce presupune prevederile legale; să noteze, cu maximum de corectitudine, prezenţa zilnică a copiilor şi să o transmită persoanei responsabile, la nivelul unităţii de învăţământ, cu introducerea datelor în SIIIR, la termenul solicitat. La rândul lor, persoanele care răspund de centralizarea în sistemul informatic a dosarelor, atât de la şcoli, cât şi de la UAT sunt obligate să transcrie corect şi să înregistreze toate datele necesare.

Sunt, încă, probleme

Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei, lansat, în februarie 2016, de Guvernul României, cu partea sa integrată în ceea ce priveşte stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, a avut o primă evaluare la finele lunii octombrie. Conform datelor statistice, la nivel naţional, la debutul din februarie din cei 111.396 de copii eligibili în România, 45% au fost introduşi în SIIIR, în iunie procentul era de 60%, iar o creştere s-a observat şi în septembrie (peste 23%), totalul de 90.000 de copii, ţinta la finele acestui an fiind aproape atinsă.  Demn de remarcat este că din procentajul din septembrie, care se traduce în mai bine de 26.000 de minori reintegraţi, 67% au avut prezenţă regulată. Printre problemele descoperite s-au aflat: comunicarea defectuoasă între directorii de şcoli şi primari, în ceea ce priveşte numărul copiilor eligibili şi dosarele aprobate; nerespectarea de către cadrele didactice a procedurii de înregistrare a prezenţelor la cursuri; la nivel UAT – nedistribuire în termen a tichetelor de grădiniţă, lipsa magazinelor afiliate în reţeaua emitenţilor de tichete etc.