Elevii scutiţi de efort fizic trebuie să fie prezenţi la ora de Educaţie fizică şi sport

0
415
Elevii care sunt scutiți de efort fizic trebuie să fie prezenți la ora de Educaţie fizică și să aibă încălțăminte adecvată, după cum prevede Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP). Menționăm că aceste prevederi s-au aplicat și în anul școlar trecut, prezintă edupedu.ro.

FOTO:muzzyco/dreamstime.com

„Art. 112. — (1) Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note și nu li se încheie media la această disciplină în anul în care sunt scutiți medical.” Elevii trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sala de sport, chiar dacă sunt scutiți medical. Absențele la aceste ore se trec în catalog, conform art. 112 alin. (3) din ROFUIP: „Elevii scutiți medical nu sunt obligați să vină în echipament sportiv la orele de educație fizică și sport, dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sălile de sport. Absențele la aceste ore se consemnează în catalog.”

Ce pot face elevii scutiți medical în timpul orei de sport pentru integrare

Acești elevi pot avea sarcini organizatorice, de exemplu, arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea scorului, pentru integrarea lor în colectiv, conform ROFUIP.

Art. 112 — (4) „Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea scorului etc”. În regulament se mai arată că „pentru elevii scutiți medical, profesorul de educație fizică și sport consemnează în catalog, la rubrica respectivă, „scutit medical în anul școlar”, specificând totodată documentul medical, numărul și data eliberării acestuia. Documentul medical va fi atașat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariat.”