APIA Dolj: Termen 15 octombrie a.c., pentru utilizatorii de pajişti permanente

0
52

apia-1Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul judeţean Dolj informează că:

Utilizatorii de pajişti permanente, fermierii care au depus cerere unică de plată la APIA în Campania 2016, trebuie să prezinte până la data de 15 octombrie 2016 documentele doveditoare ale valorificării fânului şi/sau declaraţiile privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deţinute în cazul persoanelor fizice sau documentele contabile de gestiune pentru depozitarea fânului în cazul persoanelor juridice. Documentele doveditoare ale valorificării fânului sunt factura fiscală, în cazul persoanelor juridice, sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice. Documentele privind depozitarea/valorificarea fânului, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent, în cazul în care proprietarul de pajişte permanentă nu deţine animale, iar activitatea agricolă minimă constă exclusiv în asigurarea unui cosit anual, respectiv: declaraţiile privind depozitarea fânului, în cazul persoanelor fizice sau documentele contabile de gestiune, în cazul persoanelor juridice; fila / filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice sau factura fiscală, în cazul persoanelor juridice (conform Ordinului nr. 234 din 22 februarie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, şi pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate).

 

În Campania 2016, eşantionul de control pe teren al cererilor de sprijin pe suprafaţă, primit de APIA – Centrul judeţean Dolj în data de 07.09.2016, cuprinde 2319 de ferme, din care:

– 646 de ferme selectate pentru control clasic pe diverse scopuri de control:

-SAPS_ANC SEMN   -422 exploataţii            -11381 parcele;

-INVERZIRE               -195 exploataţii            – 7726 parcele;

-AGRO                        -29   exploataţii            – 1708 parcele;

– 1673 ferme selectate pentru control prin teledetecţie:

-ÎNVERZIRE               -270 exploataţii            – 771 parcele;

-AGRO                        -24 exploataţii              – 165 parcele;

-9 exploataţii cu scop ANT9;

Facem menţiunea că, numărul de parcele prezentat reprezintă 50% din numărul total de parcele din exploataţie iar, în funcţie de procentul de neconformităţi constatat în urma controlului, verificarea în teren se poate extinde la 100 % din  parcelele exploataţiei.

Până la această data s-au verificat 53 de exploataţii.

 

În ceea ce privesc măsurile specifice, vă informăm:

I Măsuri de sprijin non IACS cu finanţare din FEGA  şi FEADR

 

  1. Măsura 215 a) Bunăstare porcine;

Au fost depuse 5 cereri de plată cu deconturile aferente acestora

Au fost autorizate la plată cu valoarea de  1446414.79 lei

2.Măsura 215 b) Bunăstare păsări;

Au fost depuse  cereri de plată cu deconturile aferente acestora

Au fost autorizate la plată cu valoarea de 1370442.80 lei

3.Ajutor comunitar pentru furnizarea laptelui în instituţiile şcolare;

A fost depusă o cerere de plată, se află în instrumentare, suma solicitată este de 852520.82 lei

  1. Măsuri adiacente în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli;

A fost depus un memoriu justificativ privind o măsură adiacentă finanţată din contribuţii proprii

  1. Distribuţia de mere în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli;

A fost depusă o cerere de plată, se afla în instrumentare, suma solicitată este de 379322.56 lei

6.Restructurare – Reconversie soiuri;

Sunt depuse 4 cereri care se află în instrumentare

 

  1. Măsuri finanţate din bugetul naţional

 

  1. Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură;

Au fost depuse şi autorizate la plată un nr. de 826 cereri  aferente trimestrului II, pentru sectorul vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare,  cu o valoare de 9.381.267 lei

2.Renta viageră;

Au fost vizate un numar de 2154 carnete aferente rentierilor agricoli si un nr. de 70 solicitări de reanalizare dosar

  1. Programul Naţional Apicol;

Au fost depuse un număr de 3 solicitări de plată, în curs de autorizare cu valoarea de 625669.18 lei