Consiliul Judeţean Dolj, receptiv la nevoile întreprinzătorilor: Măsuri de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale

0
40
Ion Prioteasa

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a anunţat recent că un nou parc industrial va fi înfiinţat în apropierea Aeroportului Craiova, pe o suprafaţă de 30 de hectare, decizia fiind luată pentru a răspunde necesităţii de a crea noi locuri de muncă. În acest sens, Ion Prioteasa, preşedintele CJ Dolj, a precizat că au fost iniţiate demersurile în vederea racordării la reţeaua de alimentare cu energie electrică, precum şi a asigurării accesului rutier la Parcul Industrial „Craiova 2“. 

Guvernul vine în întâmpinarea acestui demers şi la 1 octombrie 2013, în Monitorul Oficial, a fost publicat Ordinul ministrului dezvoltarii regionale şi administraţiei publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale. Potrivit actului normativ, facilităţile de scutire de la plata impozitului pe terenuri, clădiri şi alte scutiri prevazute prin Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale se acordă de unităţile administrativ-teritoriale, cu respectarea condiţiilor prevăzute în una din următoarele scheme: Schema privind acordarea ajutoarelor de minimis şi Schema de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale şi nu în ultimul rând, Schema privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate în parcurile industrial care are ca obiectiv instituirea unui mecanism de sprijin sub forma de ajutoare de minimis, pentru investitiile realizate de intreprinderile care isi desfasoara activitatea in parcurile industriale, cu titlu sau declarate prin hotarare a Guvernului.

Scutire de la plata impozitului pe clădiri

„Am înţeles din ceea ce s-a publicat recent în M.O că ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor localizate în parcurile industriale, prin renunţări la venituri bugetare, sub forma scutirilor prevazute de Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, in limita echivalentului in lei a 200.000 euro pentru fiecare beneficiar, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitatea in domeniul transportului rutier”, a precizat preşedintele Consilului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa. Şeful administraţiei doljene a mai spus că administraţia judeţeană îşi menţine politica de atragere a investitorilor, oferind agenţilor economici care se vor instala pe noua platformă economică aceleaşi condiţii ca în Parcul Industrial «Craiova 1», respectiv scutire de la plata impozitului pe clădiri şi acces la toate reţelele de utilităţi necesare. „Viitoarea infrastructură de afaceri pe care o creăm lângă Aeroport va fi deschisă tuturor companiilor, din ţară şi din străinătate”, a mai spus Ion Prioteasa.