Anunţ public S.C 11 TDLIF SRL

0
316

S.C 11 TDLIF SRL, titular al proiectului “Desfiintare corp C1,C2 si construire imobil S+P+6E cu spatii comerciale la parter, birouri la etaj1-4, locuinte la etaj 5,6 retras si refacere imprejmuire teren,”anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Desfiintare corp C1,C2 si construire imobil S+P+6E cu spatii comerciale la parter, birouri la etaj1-4, locuinte la etaj 5,6 retras si refacere imprejmuire teren”, propus a fi amplasat in Municipiul Craiova, str.Toporasi, nr.1C,Judetul Dolj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Craiova, str.Petru Rares nr.1, Jud.Dolj, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.