La nivelul regiunii SV Oltenia – O nouă cerere de proiecte pentru domeniul turismului

0
371

Miercuri, 12 septembrie a fost lansată o nouă cerere de proiecte pentru domeniul major de intervenţie 5.2 “Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”. Cererile de finanţare pot fi depuse la sediul  Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, începând cu data de 23 octombrie 2012, depunerea fiind continuă, până la depăşirea cu 50% a alocării financiare. Alocarea regională pentru regiunea Sud-Vest Oltenia este de 14,23 de milioane de euro. Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să se încadreze în următoarele  categorii de operaţiuni: „Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potenţial turistic”; „Valorificarea potenţialului turistic montan”; „Dezvoltarea turismului balnear”; „Crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor  aferente”.

Contribuţia proprie-1,94% din valoarea maximă a cheltuielilor eligibile

Valoarea totală a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 700.000 lei şi 89.000.000 lei. „Pentru proiectele care se implementează în mediul rural valoarea minimă totală a proiectului (suma tuturor cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente proiectului) trebuie să fie mai mare de 6.400.000 lei”, se precizează într-un comunicat de presă al ADR SV Oltenia. În cazul infrastructurii de turism de utilitate publică procentul minim al contribuţiei proprii (ce va fi asigurată prin bugetul local) este de 1,94% din valoarea maximă a cheltuielilor eligibile. „În cazul infrastructurii de turism publică / privată, care intră sub incidenţa regulilor ajutorului de stat, procentul minim al contribuţiei proprii este cuprins între 30% şi 50% în funcţie de categoriile de beneficiari”, se mai precizează în comunicatul de presă.


Eligibilitatea solicitantului:

Pentru infrastructura de turism de utilitate publică (care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat)

  • Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale)
  • Parteneriate constituite între unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale)
  • Asociaţii de dezvoltare intercomunitară


Pentru infrastructura de turism de utilitate publică/ privată  (care intră sub  incidenţa ajutorului de stat)

– Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale)

– Parteneriate constituite între unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale)

– Asociaţii de dezvoltare intercomunitară

–  Intreprinderi mici (inclusiv microîntreprinderi), şi mijlocii din domeniul turismului şi/ sau activităţi conexe

  • Întreprinderi mici (inclusiv microîntreprinderi) din domeniul turismului şi/ sau activităţi conexe
  • Întreprinderi mijlocii din domeniul turismului şi/ sau activităţi conexe

–  Parteneriate constituite între unităţi administrativ – teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) şi ONG-uri din domeniul turismului şi/ sau activităţi conexe

  •  Unitatea administrativ – teritorială, lider al parteneriatului cu un ONG
  •  ONG, în calitate de partener al unui parteneriat cu o unitate administrativ – teritorială