Marţi, 16 august, începe Bacalaureatul de toamnă: în Dolj, sunt înscrişi 940 de candidaţi

0
230

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a stabilit centrele de examen pentru cea de a doua sesiune a examenului naţional de bacalaureat. Astfel,  în judeţ,  vor fi trei centre de examen pentru probele scrise şi două centre pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale. În această sesiune, s-au înscris 940 de candidaţi, faţă de 1.088, anul trecut. Bacalaureatul de toamnă va debuta pe 16 septembrie, cu proba scrisă la Limba şi literatura română.

Trei centre de examen

ISJ Dolj a stabilit trei centre de examen, unde se vor prezenta candidaţi din tot judeţul. Acestea vor fi la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” din Craiova, la Liceul Tehnologic „Ştefan Milcu” Calafat şi la Colegiul „Ştefan Odobleja” din Craiova. Vor fi aşteptaţi 940 de candidaţi, dintre care 565 sunt absolvenţi de liceu din seria curentă şi 375 sunt absolvenţi din seriile anterioare. Cei mai mulţi dintre candidaţii înscrişi la „examenul maturităţii”, în Dolj, vor susţine probele scrise la limba şi literatura română şi la matematică. „Din cei 940 de candidaţi înscrişi, 429 de candidaţi vor susţine proba la limba şi literatura română, 80 la istorie, 388 la matematică-tehnologică, 49 la matematică-informatică, 59 la matematică-ştiinţele naturii, 232 la biologie, 136 la anatomie 136, 6 la chimie, 9 la fizică, 122 la geografie, 130 la logică”, a precizat inspectorul şcolar general adjunct, Irina Broscaru. Conform calendarului oficial, examenul de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie, va începe cu proba scrisă la Limba română, care este programată pe data de 16 august. Proba obligatorie a profilului are loc pe 17 august, iar proba la alegere a profilului și specializării este programată pe 18 august.

Două centre de examen pentru probele de competenţe

În Dolj vor fi şi două centre pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale. Acestea au fost stabilite la Colegiul „Ştefan Odobleja” din Craiova şi la Liceul Tehnologic „Ştefan Milcu” Calafat. Conform calendarului pe 22 – 23 august va fi evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română pe 25 august se va desfăşura evaluarea competențelor digitale, iar pe 26 și 29 august va fi evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Primele rezultate se vor afişa pe 31 august. Condițiile pe care un elev trebuie să le îndeplinească pentru a promova examenul de bacalaureat sunt să-și fi echivalat sau recunoscut toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, să susţină toate probele scrise şi să obțină nota 5 cel puțin la fiecare dintre acestea, să obţină media generală minimum 6 la probele scrise. Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de bacalaureat. Acolo unde candidaţii obţin media generală 5,99, media generală se rotunjeşte la 6,00.