Daneţi: Antonie Marius Cristian (PSD) vs. Marin Stănică (PNL) pentru primăria din localitate

0
622

Comună mare a Doljului, potrivit datelor statistice, cam a 7-a ca populaţie, Daneţiul şi-a schimbat consistent înfăţişarea, pe mandatul primarului social-democrat Antonie Marius Cristian, tânăr şi dinamic, devotat comunităţii. Cu merite incontestabile în planul bunei gospodăriri. Ce s-a făcut se vede cu ochiul liber şi în campania electorală are ce raporta alegătorilor. Contra-candidatul său, liberalul Marin Stănică, director executiv la Direcţia publică comunitară de evidenţa persoanelor Dolj, intră în bătălie cu făgăduinţele de rigoare, dar şi cu o imagine deloc clară, chiar deteriorată, de lunga bătălie purtată prin instanţele de judecată cu Consiliul Judeţean Dolj, în subordinea căreia se află Direcţia publică comunitară de evidenţă a persoanelor, o autoritate de reală importanţă în peisajul instituţiilor doljene. Fireşte, alegătorii din Daneţi vor decide la vot pe cine doresc în fruntea Primăriei, din comuna lor. Dar anumite lucruri, deloc la vedere, trebuie nu-i aşa, cunoscute fiindcă ele au relevanţa lor. În plan moral, dacă mai contează. Finalmente, Marin Stănică a scos-o la capăt cu Consiliul Judeţean Dolj, strămutând dosarul de la Craiova la Curtea de Apel Timişoara şi, ca fiecare, a opinat că „i s-a făcut dreptate”. Numai că povestea respectivă nu e singulară, nu e un accident de parcurs, nu e un cec în alb pentru o conduită ireproşabilă, sau rezonabilă, cum se cere unui funcţionar public, potrivit legistaţiei în vigoare. Destule zone adumbrite, deloc estompate, stăruie şi ar merita clarificate, dacă mai este cu putinţă.

„Meciul” cu Consiliul Judeţean Dolj

La data de 21 decembrie 2016 pe rolul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal al Tribunalului Dolj, sub nr. de dosar (X) a fost înregistrată cererea prin care reclamantul Marin Stănică a chemat în judecată Consiliul Judeţan Dolj şi Direcţia publică comunitară de evidenţă a persoanelor, solicitând anularea hotărârii Consiliului Judeţean cu nr 219/24.08.2016 pe motivul că respectivul act administrativ –prin care fusese eliberat din funcţie- era ilegal. Prin sentinţa civilă nr. 4998/27.10.2017 Tribunalul Dolj a respins acţiunea lui Marin Stănică, în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Judeţean Dolj şi Direcţia publică comunitară de evidenţă a persoanelor Dolj, având ca obiect anularea HCJ Dolj nr. 219/24.08.2016. A fost respinsă şi acţiunea Instituţiei prefectului Dolj, în contradicţie cu Consiliul Judeţean Dolj şi Direcţia publică comunitară de evidenţă a persoanelor Dolj. Împotriva sentinţei menţionate Marin Stănică a declarat recurs –drept legitim- solicitând instanţei casarea sentinţei, iar în rejudecare admiterea unei cereri de chemare în judecată pentru HCJ Dolj nr. 219/24.08.2016 prin care se dispusese „încetarea detaşării” comisarului-şef de poliţie Marin Stănică de la Ministerul de Interne la DPCEP Dolj, deşi ordinul MAI nr. 11/8256 din 13.07.2016, nu dispunea nimic cu privire la detaşare, ci doar cu privire la încetarea raporturilor de serviciu cu MAI, raporturi care nu erau incompatibile cu cele născute ca urmare a ocupării funcţiei de director executiv prin… concurs. Mare concurs! ANFP a comunicat că pentru ocuparea postului vacant, scos la concurs, nu a existat cerinţa preliminară a calităţii de poliţist detaşat. La o analiză a dispoziţiilor legale care reglementau, la acel moment, statutul directorului executiv Stănică Marin şi anume prevederile Legii 360/2002 (Statutul poliţistului) coroborate cu dispoziţiile Legii 188/1999 (Statutul funcţionarilor publici) şi Legii 161/2003, stăruie întrebarea dacă un poliţist –căruia i se interzice orice altă activitate publică sau privată cu excepţia funcţiilor didactice- poate ocupa două funcţii în acelaşi timp. Începând cu data de 31 decembrie 2016, Ciprian Mihai Bobocică, şef de birou în cadrul Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Dolj, era promovat pentru exercitarea temporară a funcţiei publice de conducere vacantată, până la data de 30 iunie 2017. Povestea este lungă –greu de înţeles rămâne şi „amestecul” Instituţiei prefectului Dolj, cu experţii săi juridici- şi corpul Deciziei civile nr. 1400/22.06.2018 a Tribunalului Dolj lămureşte într-un fel lucrurile. Marin Stănică a cerut strămutarea dosarului său, acceptată de ICCJ, prin încheierea 1152 din 16 martie 2018, iar Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Craiova a scos cauza de pe rolul său şi a înaintat-o spre competenţa Curţii de Apel Timişoara. Unde i-a fost admis recursul formulat de Marin Stănică şi Instituţia prefectului Dolj, în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Dolj, Direcţia publică comunitară de evidenţă a persoanelor Dolj, dispunând reluarea raporturilor de serviciu, plata drepturilor salariale indexate şi a cheltuielilor de judecată, în sumă de 4648 lei, onorariul avocaţilor, şi cheltuielile de deplasare şi cazare conform chitanţelor depuse la dosar. În calitatea de beneficiar şi de reprezentant legal al insituţiei al cărui director executiv era, Marin Stănică a semnat un contract cu un expert contabil, care a calculat dobânzi şi penalităţi la sumele a căror plată fusese dispusă de Curtea de Apel Timişoara. Avea balta peşte!

Povestea „schimburilor de experienţă”

Revenirea lui Marin Stănică în funcţia de director executiv, deţinută anterior, n-a făcut unanimitate în rândul personalului Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Dolj: unii s-au gudurat, cum se întâmplă, alţii au strâmbat din nas şi i-au inventariat toate derapajele, nu puţine legate de participarea, cu şi fără noimă, la tot felul de schimburi de experienţă, fără vreo finalitate în 2018 şi 2019, de competenţa Curţii de conturi, acum. În cadrul programului de perfecţionare organizat de  Adminpedia Braşov la 13 august 2014, domnul Marin Stănică, pentru participarea la programul „Starea civilă şi evidenţa persoanelor” îşi acorda o diplomă sieşi după ce fusese… lector. „Colocviile” despre înfinţarea unei asociaţii a serviciilor de evidenţă a populaţiei, pentru care nu există un temei legal, au fost doar costisitoare, inoperante şi prilejuri de… remontare.

Cazul de la Breasta

Spre sfârşitul anului 2018, în comuna Breasta, a fost înfinţat serviciul de evidenţă a persoanelor, de bună seamă util pentru locuitorii comunei. La data obţinerii hotărârii consiliului local Breasta, nr. 47 din 22 noiembrie 2018, primăria nu deţinea avizul Direcţiei pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, obligatoriu în astfel de situaţii. În baza prevederilor OG 84/2001, funcţionarii publici care desfăşurau activităţi de stare civilă, din aparatul propriu al consiliilor locale, urmau să-şi continue activitatea în cadrul serviciului public comunitar local de evidenţa persoanelor. La 23 noiembrie 2018 primăria Breasta anunţa concurs pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante, în cadrul noului serviciu de evidenţă a persoanelor, prevăzut pentru data de 20.12.2018. În anunţul privind rezultatele la proba de selecţie a dosarelor, publicat pe site-ul Primăriei, la 14 decembrie 2018, apare numele lui Stănică Ileana –despre care se spune că ar fi chiar soţia directorului de la Direcţia de evidenţă a persoanelor Dolj, candidat la postul de inspector de stare civilă care, bineînţeles va obţine maximum de puncte (200: 100 la proba scrisă şi 100 la proba interviu). Se putea altă notare? Cu data de 1 ianuarie 2019 Ileana Stănică a fost transferată la Direcţia publică comunitară de evidenţă a persoanelor Dolj. Ileana Stănică lucrase anterior anului 2016 la Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Dolj, unde îşi încheiase activitatea în urma unei cercetări disciplinare privind decesul unui copil instituţionalizat. Scandalul n-a fost deloc minor. Secretara comunei Breasta, care a fost preşedinta comisiei, îşi va transfera şi ea fiica la Direcţia publică comunitară de evidenţă a persoanelor Dolj. Cam multe încurcături, greu de descâlcit, cum se spune, la care candidatul liberal la primăria Daneţi, ar trebui să ofere, în măsura în care poate, răspunsurile de rigoare. Poate lumea vrea să îl cunoască şi altfel, nu numai de cum apare în faţa ei.