Admitere şi la „seral” şi „frecvenţă redusă”

0
1077

seralÎncepe şi admiterea în învăţământul liceal „seral” (S) şi cu „frecvenţă redusă” (FR), pentru anul şcolar 2016/2017. Înscrierea în aceste două forme de învăţământ a candidaţilor care împlinesc vîrsta de 18 ani, până la data începerii cursurilor anului şcolar următor, se va face la centrul special de înscriere din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, canera nr. 103. Confirm celor menţionate, într-o Notă telefonică, de către prof.  Nicuşor Cotescu, inspector general adjunct al ISJ Dolj şi preşedinte al Comisiei Judeţene de Admitere, depunerea dosarelor de înscriere se va face în perioada 26/27 iulie, între orele 09:00 – 16:00, la adresa prezentată , şi trebuie, pe lângă actele de identitate şi de stare civilă, acolo unde este cazul, şi adeverinţele prin care mediile obţinute în anii de studiu, cele de la Evaluarea Naţională, foile matricole sunt obligatoriu atestate. De asemenea, este nevoie şi de o adeverinţă medicală. Repartizarea candidaţilor se face, în şedinţe publice, în două etape: prima – sunt repartizaţi, în ordinea mediilor, descrescătoare, cei care au susţinut Ecaluarea Naţională/ Tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/Testele naţionale/Examenul de capacitate: cea de-a doua treaptă – pe locurile rămase libere, tot de la „mai mare la mai mic” din mediile obţinute în ciclul gimnazial, vin cei care nu au participat la testele amintite. Şedinţa publică se va desfăşura pe data de 29 iulie, la sediul ISJ Dolj, „Amfiteatru”. Prezentăm şi locurile disponibile: Liceul „Matei Basarab” din  Craiova – 56 de poziţii la „ştiinţe sociale”, pentru FR; Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate din Craiova – 56, câte 28 pentru „electromecanică” şi „electric”, la (S); Liceul Tehnologic de Transporturi Auto (S) – 28; Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi” din Craiova – 28 pentru „seral”; Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară din Craiova – 28 pentru (S): la aceeaşi formă (S) sunt locuri disponibile la Colegiul „Ştefan Odobleja” din Craiova, Liceul Teoretic din Amărăştii de Jos, Colegiul Tehnic Energetic din Craiova şi Liceul Tehnologic „Dimitrie Filişanu” din Filiaşi, fiecare cu câte 28 de locuri disponibile.