Anunţ public

0
74

C O N V O C A T O R

 

Administratorul Unic al Societatii Cooperative Mestesugaresti Infratirea SCM Bailesti, convoaca pe data 29.04.2021 in Bailesti, str. Victoriei  Nr.43  la ora 12,00    Adunare  Generala  Ordinara  cu ordinea de zi:

1). Raportul privind activitatea desfasurata de Administratorul  Unic in anul 2020.

2). Aprobarea  bilantului si a contului de profit si pierderi ;

3). Raportul cenzorului.;

4). Raportul reprezentantului cu probleme sociale.;

5). Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul pe 2021.

6). Aprobarea hotaririi referitoare la clauzele generale privind raporturile de munca  precum si a sistemului de salarizare pe 2021.;

7). Alegerea cenzorului si supleantului

8). Diverse;