APIA Dolj a înaintat peste 39.000 de invitaţii / Doar o lună a mai rămas, fără penalizare!

0
42

apia

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale informează că, la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) au fost depuse, până ieri, în cadrul Campaniei de primire a cererilor unice de plată în anul 2017, un număr de 453.369 cereri, pentru o suprafaţă de 2.157.767,45 hectare. La nivelul judeţului Dolj, procentul trecuse de 50%, dar se aşteaptă ca fermierii să vină în număr mai mare pe ultima sută de metri. Cu toate acestea, deşi nu au respectat graficul de programare, fermierii vor fi taxaţi cu penalizare de întârziere de 1%, dacă depăşesc data de 15 mai a.c.

          Potrivit unei statistici emisă de APIA, judeţele în care s-a realizat cel mai mare procent de depunere de către fermieri a cererilor unice de plată sunt următoarele: Vrancea – 58,24 %, Giurgiu – 58,10 %, Dâmboviţa – 57,70 %, Prahova – 56,57 % şi Neamţ – 55,46 %. În schimb, procente mai scăzute se înregistrează în următoarele judeţe: Constanţa – 37,82 %, Tulcea – 39,00 %, Ialomiţa – 41,76 %, Brăila 42,22 % şi Sibiu 43,77%.

          “Facem un apel către toţi potenţialii beneficiari ai sprijinului financiar aferent Campaniei 2017, să respecte programările realizate de angajaţii APIA în vederea depunerii cererilor de plată la sediile APIA judeţene/locale, având în vedere că acestea se pot depune până la data de 15 mai 2017, în conformitate cu art. 1 lit. a) din Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) nr. 18/03.02.2017 privind stabilirea modalităţii de coordonare a implementării schemelor de plăţi directe şi a Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii care se aplică în agricultură” se arată în comunicatul APIA.

Dacă nu au respectat programarea, trebuie venit de urgenţă la APIA

sorin raducan
Sorin Răducan

Respectarea programărilor conduce la fluidizarea fluxului de lucru, evitarea apariţiei aglomeraţiei şi a întârzierilor în depunerea cererilor, precum şi la diminuarea timpului necesar fiecărui fermier la completarea şi depunerea cererii unice de plată. În eventualitatea în care programarea iniţială nu a putut fi respectată, conducerea APIA Dolj îi roagă pe acestă cale, pe cei care să află în această situaţie, să contacteze de urgenţă Centrul judeţean/local APIA. Sprijinul financiar aferent Campaniei 2017 este finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

          În Dolj, procentul de depunere este de peste 50%, cu 19.242 de cereri depuse până aseară (n.r. – 12.04.2016). „Noi am trimis 39.742 de invitaţii, dar ca de fiecare dată numărul final va fi diferit, mai mic, pentru că intervine procesul de comasare. Ne aşteptăm la o avalanşă de solicitări imediat după Paşte. Oamenii cred că nu are prea mare importanţă dacă vin şi pe ultima sută de metri să depună cererile, dar vor opera automat, din sistem, penalizările de întârziere, dacă depăşesc data de 15 mai 2017. Şi timpul se scurge foarte repede”, ne-a precizat Sorin Răducan, director executiv al APIA Dolj.

Sancţiunile pentru întârziere sunt clare

apia dosarePentru depunerea cu întârziere a cererii unice de plată în cazul schemelor de plată prevăzute de legislaţie sunt aplicate câteva sancţiuni, în mod automat, de softul APIA.

Astfel, prin Ordinul nr. 44 din 24.02.2017 al ministrului MADR, Petre Daea, se stabileşte că se depun cererile unice de plată până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic la centrele APIA, conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea şi se înregistrează în IACS.

          Cererile unice de plată pot fi depuse şi după data de 15 mai, în termen de 25 de zile calendaristice, dar cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 15 mai. Dacă o astfel de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de ajutor sau cererea de plată este considerată inadmisibilă, iar beneficiarului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin, în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.

În această perioadă se fac plăţile pentru motorină

          Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură mai informează că, din 11 aprilie a.c., au început să efectueze plăţile pentru cantitatea de motorină utilizată în agricultură pentru trimestrul IV 2016, în sumă totală de 78.151.029 lei, urmând ca cei 8.836 beneficiarii să îşi primească banii în cont până la sfărşitul săptămânii.

          De asemenea, APIA anunţă potenţialii beneficiari că, până la data de 02.05.2017 inclusiv, se depun cererile de plată a ajutorului pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 ianuarie – 31 martie 2017 (trim. I al anului 2017). Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare pentru anul 2017 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în trimestrul respectiv, precum şi documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

          În perioada 2017 – 2020, diferenţa dintre rata accizei standard, calculată prin actualizarea nivelului prevăzut în coloana 4 din anexa nr. 1 la titlul VIII “Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 227/2015, cu completările ulterioare, potrivit art. 342 alin. (2) – (4) din acelaşi act normativ, şi rata accizei reduse prevăzută la alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare. Valoarea accizei pentru anul 2017 este de 1,4185 lei/litru.