PE votează să reducă emisiile statelor membre cu 40%

0
375

Parlamentul a adoptat azi, cu 486 de voturi pentru, 132 împotrivă și 10 abțineri, revizuirea așa-numitului Regulament privind partajarea eforturilor. Textul stabilește reduceri anuale obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) pentru transporturile rutiere, încălzirea clădirilor, agricultură, micile instalații industriale și gestionarea deșeurilor pentru fiecare stat membru al Uniunii și reglementează în momentul de față circa 60% din toate emisiile din Uniune.

Textul revizuit crește obiectivul de reducere a GES pentru 2030 de la 30% la 40% comparativ cu nivelurile din 2005. Pentru prima oară, toate țările Uniunii trebuie acum să reducă emisiile de GES cu 10%-50%, în funcție de țară. Obiectivele pentru 2030 ale fiecărui stat membru sunt stabilite în funcție de PIB-ul pe cap de locuitor și de raportul cost-eficacitate. De asemenea, statele membre vor trebui să garanteze anual că nu depășesc nivelul anual de emisii de gaze cu efect de seră alocate.

Legea asigură echilibrul între două imperative: necesitatea ca țările Uniunii să beneficieze de flexibilitate în contextul atingerii obiectivelor și necesitatea de a elimina lacunele existente pentru a asigura atingerea obiectivului global al Uniunii de reducere a emisiilor. Din acest motiv, textul limitează alocările de emisii pe care țările Uniunii le pot păstra pentru mai târziu din anii precedenți sau împrumuta de la anii ulteriori, iar cantitatea de emisii alocate pe care le pot comercializa cu alte state membre este și ea limitată.

Pentru a putea trage la răspundere statele membre, Comisia va publica diverse informații referitoare la măsurile luate la nivel național într-un formal ușor accesibil, așa cum a cerut Parlamentul.

Raportoarea Jessica Polfjärd (PPE, Suedia) a declarat următoarele după vot: „Prin această lege, facem un mare pas înainte spre atingerea obiectivelor climatice ale Uniunii. Noile norme referitoare la reducerea emisiilor naționale garantează că toate statele membre își aduc contribuția în acest sens și că eliminăm diverse lacune existente. Astfel, putem trimite un semnal clar că Uniunea Europeană intenționează cu adevărat să fie un lider mondial care susține o agendă climatică competitivă și eficientă.”