Măsuri anticorupţie

0
457

Conform adresei Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi a finalizării procedurii de aprobare a Metodologiei privind managementul riscurilor de corupţiei, unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar trebuie să facă mai multe demersuri pentru implemenatrea stategiei. Conform reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, fiecare instituţie din subordine a primit mai multe îndrumări în acest sens. Astfel, personalul trebuie informat cu privire la actele normative stipulate în strategia anticorupţie, iar directorul fiecărei înstituţii este obligat să emită decizie de constituire a Comisiei de prevenire a actelor de corupţie, stabilind şi responsabilităţile fiecărui membru al acesteia. În acelaşi timp, vor fi aplicate chestionare pentru identificarea riscurilor şi vor fi întocmite fişe de analiză a activităţilor vulnerabile la corupţie. De asemenea, trebuie realizat un raport de evaluare a cadrului normativ al domeniului vizat, riscurile de corupţie urmând să fie trecute într-un registru special creat.