Profesorii cu master pot obţine mai multe ore la clasă

1
114

Pentru cadrele didactice titulare care doresc să-şi completeze norma didactică, s-a afişat lista orelor şi catedrelor vacante sau rezervate.

După înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul şcolar, care se face inclusiv astăzi, vineri,  15 februarie va avea loc o şedinţă publică organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar. În baza prevederilor art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, la ocuparea posturilor didactice/catedrelor, precum şi la constituirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, pentru absolvenţii învăţământului superior se iau în considerare şi: programele de conversie care asigură dobândirea de noi competenţe pentru noi specializări sau ocuparea de noi funcţii didactice altele decât cele ocupate în baza formării iniţiale.

Profesorii care au urmat studii universitare de masterat, care au minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului, finalizate cu diplomă, au şanse mai multe pentru ocuparea unor catedre. Astfel, din acest moment, profesorii vor putea primi ore luând în calcul şi specializările de la master, cu condiţia ca acesta să fi fost în sistem Bologna. Noile modificări nu sunt valabile pentru concursurile de suplinire şi titularizare. Astfel, pentru normele şi fracţiunile de normă vacante existente la concursul naţional se vor lua în calcul doar specializările de pe diplomele de licenţă. În cazul absolvenţilor de studii de licenţă în sistem Bologna, care predau la liceu, se va lua în calcul doar specializarea celui de-al doilea masterat. Există însă şi o condiţie esenţială, şi anume, ca studiile postuniversitare să fie din aria curriculară în care predă profesorul respectiv.

1 COMENTARIU

  1. Spuneti mai clar…,studiile multe sunt benefice coruptiei si cadrelor universitare pt mentinerea multor posturi cat si,coloraturi politicii de doi bani.Orice functie ,meserie,etc.,se iau dupe competentele mentale si practice.Ce folos pt milioane de doctori in stiinte…..si nu sunt buni de nimic?!!

Comments are closed.