”Îmbunătăţirea mobilităţii şi a ocupării forţei de muncă în industriile culturale şi creative din zona transfrontalieră “

0
351

In perioada mai 2017 – noiembrie 2018, Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi
Inovare – ARoTT – implementează proiectul ”Îmbunătăţirea mobilităţii şi a ocupării forţei de
muncă în industriile culturale şi creative din zona transfrontalieră RO-BG”, ROBG 187, cod
Proiect: 16.4.2.088, în parteneriat cu Asociaţia Mereu pentru Europa (MPE) şi Centrul Inovativ de
afaceri INNOBRIDGE Ruse, în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria, Axa
prioritară 4: O regiune calificată şi inclusivă, Obiectiv Specific 4.1 Încurajarea integrării
zonei transfrontaliere în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă şi mobilitatea forţei de
muncă. Proiectul îşi propune îmbunătăţirea unora dintre situaţiile identificate drept
probleme în cadrul programului, şi anume, deficienţele din industriile creative, exodul
tinerelor talente, potenţialul insuficient explorat si recunoscut al industriilor creative
pentru economia şi competitivitatea regională. Astăzi, la hotelul Bavaria din Craiova, la sala de conferinţe, s-a desfăşurat conferinţa de deschidere, prilejuită de prezentarea proiectului.