Târgul locurilor de muncă la Centrul Multifuncţional Craiova

0
210

Blocul Naţional Sindical, în calitate de partener al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ca lider de proiect, alături de ceilalţi parteneri din consorţiu – Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România şi Asociaţia Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România – implementează proiectul „Garanţii pentru TINEri!”, unul dintre cele mai ample programe care s-au aplicat în ţară în ultimii 20 de ani pe segmentul de tineret.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, iar în cadrul său, timp de două zile, 19 şi 20 noiembrie 2014, se va organiza la Centrul Multifuncțional Craiova, între orele 10.00-15.00, un târg de locuri de muncă care va fi dedicat angajatorilor interesaţi să recruteze persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. „Suplimentar, aceste târguri de locuri de muncă oferă în premieră un model nou de relaţionare între firme şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă prin intermediul unui portal ce va permite tuturor persoanelor interesate nu numai din localitatea în care are loc târgul, ci şi din judeţ/regiune sau chiar la nivel național să intre în legătură cu angajatorii participanţi”, a subliniat Dumitru Costin, preşedintele BNS, într-un comunicat de presă remis redacţiei.

Noi tipuri de instrumente de finanţare

Dumitru Costin

Liderul BNS a mai spus că se vine cu acest tip de demers pentru o mai bună promovare a companiilor, cât şi a nevoilor pe care acestea o au în materie de resurse umane. „Suplimentar, ne propunem ca prin această abordare extinsă să vă familiarizăm atât pe dumneavoastră, cât şi pe cei tineri cu noile instrumente de tip subvenţii: prima de încadrare şi prima de instalare (prime de mobilitate) puse la dispoziţie de Ministerul Muncii pentru stimularea mobilităţii în piaţa muncii naţională”, se mai spune în comunicatul respectiv. Acest târg de locuri de muncă va crea şi un cadru de dezbateri între reprezentanţii firmelor şi reprezentanţi ai Comisiei Europene, MMFPSPV şi partenerilor sociali implicaţi în proiect în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ, instituţional şi financiar dedicat tranziţiei tinerilor de la şcoală la piaţa muncii. Se are în vedere îmbunătăţirea legislaţiei naţionale referitoare la ucenicie, internship, precum şi identificarea de soluţii pentru subvenţionarea unor locuri de muncă dedicate tinerilor. „Ne propunem, de asemenea, ca prin analize comune să găsim noi tipuri de instrumente de finanţare şi creare de locuri de muncă, dar şi pentru identificarea unor soluţii pentru simplificarea elementelor de natură birocratică existente astăzi între ANOFM/AJOFM, firme şi tineri aflaţi în căutarea unui loc de muncă”, susţine Dumitru Costin.

Avantaje multiple în materie de politici de resurse umane

Liderul Blocului Naţional Sindical a mai spus că se va folosi acest târg de locuri de muncă şi ca pe o oportunitate în consolidarea unor relaţii de parteneriat între organizaţia noastră şi compania dumneavoastră pentru a putea să identificăm pe viitor şi alte oportunităţi interesante pentru ambele părţi, cât şi pentru a vă include în reţeaua naţională pe care o dezvoltăm în cadrul acestui proiect prin intermediul platformei www.garantiitineri.ro.

„Participarea în această reţea va oferi avantaje multiple în materie de politici de resurse umane atât în ceea ce priveşte reducerea costurilor firmei cu selecţia şi recrutarea personalului dar şi în vederea identificării de oportunităţi pentru finanţarea din fonduri nerambursabile a unor procese de calificare/recalificare a întregului personal, cât şi pentru finanţarea unor programe de creştere a calităţii profesionale a tinerilor pe care i-aţi dori recrutaţi şi angajaţi în compania dumneavoastră”, susţine Dumitru Costin.