Primăria Craiova a aprobat numărul de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

0
207

Consiliul Local Municipal Craiova a aprobat cuantumul pentru cele patru categorii de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2014-2015, dar şi numărul elevilor care vor beneficia de aceste burse. Astfel, a fost suplimentat numărul de beneficiari ai burselor cu aproximativ 50 la sută faţă de nivelul anului anterior de studii.

În fiecare an, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ stabilesc criterii specifice pentru alocarea burselor şcolare, în cazul în care numărul de burse aprobate de Consiliul Local Craiova este mai mic decât numărul elevilor care respectă normele de acordare a acestora. Membrii consiliului de administraţie nu ţin cont de apartenenţa politică a elevilor sau a familiilor din care fac parte, de religia lor, rasă, sex etc. Pentru anul şcolar 2014-2015, Consiliul Municipal, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie, a stabilit că beneficiari ai acestor sume vor fi patru categorii de bursieri.

Prima categorie are în vedere bursele de performanţă, în sumă de 100 de lei lunar, în număr de 1.048 şi reprezentând trei la sută din numărul elevilor înscrişi în învăţământul preuniversitar de stat, la cursurile cu frecvenţă. Șase la sută din numărul elevilor înscrişi la cursurile din învăţământul gimnazial, liceal sau profesional, vor primi bursa de merit, în sumă de 75 lei, reprezentând un număr de 1.425 de burse, iar nouă la sută din aceştia vor primi burse de studiu, în valoare de 55 lei/lună. Bursele sociale din acest an reprezintă 12 la sută din numărul elevilor înscrişi la cursurile din învăţământul preuniversitar de stat, în sumă de 40 şi 50 lei/lună, pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial şi, respectiv, pentru cei din învăţământul liceal (dintre care se vor acorda burse medicale pentru elevii justificaţi, dar şi burse pentru persoane defavorizate).

Bursele de performanţă sunt acordate elevilor care au obţinut locurile I, II, sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau au obţinut locurile I, II sau III la nivel naţional în cadrul concursurilor cultural-artistice, sportive sau tehnico-ştiinţifice.

Bursele de merit, conform legii, sunt alocate pentru elevii care au obţinut rezultate deosebite la învăţătură (care au media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior), care au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale, la competiţiile/concursurile cultural-artistice, sportive sau cele care au caracter tehnico-ştiinţific de nivel naţional. Bursele de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie, pe ultimele trei luni, cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care au depăşit media generală de 7 şi nota 10 la purtare pe semestrul anterior.

În categoria burselor de ajutor social se includ elevii, la cererea acestora, care au situaţia materială a familiei sau susţinătorilor legali scăzută, copiii orfani sau bolnavi (la justificare) etc.

ELIZA BOTNARI