Un răspuns european pentru a combate mai eficient amenințările teroriste transfrontaliere

0
72

Parchetul European consolidat va permite combaterea mai eficace a terorismului prin abordarea lacunelor restante:

  • Coordonarea anchetelor: În prezent, statele membre ale UE au competența de a cerceta și de a urmări penal infracțiunile de terorism, însă competențele lor se termină la frontierele naționale. Parchetul European ar urma să se ocupe de derularea anchetelor și ar îndruma activitatea diferitelor autorități ale statelor membre și a agențiilor UE care se ocupă de cazurile de terorism ce afectează mai mult de un stat membru.
  • Schimbul de informații în timp util: Deși s-au realizat progrese semnificative în acest sens și au existat cazuri de cooperare transfrontalieră reușită, uneori schimbul de informații care are loc între statele membre cu privire la cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism este în continuare prea lent. Din această cauză unii teroriști nu ajung în fața justiției. Beneficiind de o structură integrată, Parchetul European ar trebui să fie în măsură să aibă o imagine de ansamblu asupra activităților teroriștilor în toate statele membre participante. Parchetul ar avea un acces îmbunătățit la informațiile furnizate de statele membre prin intermediul procurorilor europeni care fac parte din colegiul EPPO sau prin intermediul procurorilor europeni delegați. Parchetul European ar fi cel mai în măsură să colecteze informații și să partajeze apoi aceste informații cu toate statele Uniunii, inclusiv cu agențiile UE Europol și Eurojust, precum și cu țările terțe;
  • Coerența anchetelor derulate în mai multe state membre: În prezent, există riscul ca cercetările cu privire la infracțiunile de terorism care afectează mai mult de un stat membru să se deruleze în lipsa unei coordonări între statele respective, ceea ce poate compromite șansele de reușită ale urmăririi penale. Parchetul European va asigura coordonarea centrală a anchetelor, indiferent de locul în care au fost săvârșite infracțiunile, și apoi va asigura o corelare mai strânsă între cercetare și urmărirea penală. În plus, grație Parchetului European consolidat, ca organism care funcționează la nivelul Uniunii, s-ar evita derularea ineficientă, în paralel, a urmăririi penale în cauzele conexe, care pune adesea în pericol succesul acțiunilor de combatere a infracțiunilor de terorism.

Etapele următoare

În perspectiva Summitului de la Sibiu din mai 2019, Comisia invită Consiliul European să susțină această inițiativă împreună cu Parlamentul European și să sprijine extinderea competențelor Parchetului European la infracțiunile de terorism care afectează mai mult de un stat membru. După ce Consiliul European va fi decis în unanimitate cu privire la extinderea competențelor, Comisia poate duce mai departe acest proces prin prezentarea unei propuneri de modificare a Regulamentului de instituire a Parchetului European.

Context

Parchetul European va fi un organism independent al Uniunii Europene, care va avea competența de a cerceta, a urmări penal și a trimite în judecată persoanele învinuite de săvârșirea unor infracțiuni care aduc prejudicii bugetului UE, cum ar fi actele de fraudă sau de corupție ori cazurile transfrontaliere de fraudă gravă în materie de TVA. Parchetul European va deveni pe deplin operațional până la sfârșitul anului 2020. Această inițiativă nu va avea niciun impact asupra structurii Parchetului European în forma sa actuală.

În prezent, 22 de state membre ale UE participă la Parchetul European: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Germania, Grecia, Spania, Finlanda, Franța, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Portugalia, România, Slovenia și Slovacia.