Pentru că piaţa europeană este suprasaturată / Două mii de tone de fructe româneşti, distribuite gratuit

0
179

MADR a pregătit deja un Ordin prin care penitenciare, şcoli, instituţii publice de educaţie şi tabere de vacanţă pentru copii, precum şi către instituţii/unităţi/centre publice de asistenţă socială vor putea primi fructe cu titlu gratuit. Persoanele beneficiare vor primi cel puţin o dată pe săptămână fructele. Statul va despăgubi producătorii interni şi va cere documente justificative privind destinaţia finală a fiecărui produs în cauză, sub forma unui certificat de recepţie sau a unui document echivalent care să ateste faptul că produsele retrase au fost preluate de o parte terţă în vederea distribuirii lor gratuite, după caz.

  mereUltimul proiect normativ pus în aceste zile în dezbatere publică de MADR este cel prin care se statuează cadrul legal necesar punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului nr. 1165/2017 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii de anumite fructe.

  Sprijinul financiar excepţional se acordă organizaţiilor de producători din sectorul fructelor, recunoscute în conformitate cu art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, precum şi producătorilor care nu sunt membri ai acestor organizaţii.

Cine sunt beneficiarii

  Măsura pentru care se acordă sprijin financiar este retragerea de pe piaţă în vederea distribuirii gratuite, pentru o cantitate totală de 2.000 tone. Prevederile ordinului aflat în dezbatere publică se aplică pentru următoarele produse destinate consumului în stare proaspătă: merele clasificate la codul NC 0808 10; perele clasificate la codul NC 0808 30; prunele clasificate la codul NC 0809 40 05; piersicile şi nectarinele încadrate la codul NC 0809 30; cireşele clasificate la codul NC 0809 29 00.

 mere 2 Beneficiarii produselor sunt persoanele cărora li se asigură asistenţă specializată de către destinatarii prevăzuţi la art. 41 alin. (3) din Ordinul nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, şi care beneficiază de aceste cantităţi suplimentar faţă de cantităţile din aceste produse pe care destinatarii le achiziţionează în mod obişnuit.

  Fructele, potrivit legislaţiei, vor merge către asociaţii sau fundaţii care furnizează servicii sociale pentru diverse categorii de persoane aflate în risc de excluziune socială şi asigură masa beneficiarilor şi/sau derulează activităţi de preparare şi distribuire de hrană şi ajutoare alimentare. Mai pot fi livrate cu titlu gratuit către unităţi penitenciare, şcoli, instituţii publice de educaţie şi tabere de vacanţă pentru copii, precum şi către instituţii/unităţi/centre publice de asistenţă socială, care beneficiază de aceste cantităţi suplimentar faţă de cantităţile pe care le achiziţionează în mod obişnuit din aceste produse.

Distribuţia se va face săptămânal

mere 1Cantitatea eligibilă pentru sprijinul financiar menţionat este de maximum 500 g/săptămână/persoană. Distribuirea produselor către destinatarii se va face cel puţin o dată pe săptămână. Destinatarii măsurii prevăzute trebuie să respecte normele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 precum şi pe cele emise în temeiul acestuia; să ţină o contabilitate a stocurilor separată în cazul operaţiunilor respective; să se supună controalelor prevăzute de dreptul Uniunii şi să prezinte documentele justificative privind destinaţia finală a fiecărui produs în cauză, sub forma unui certificat de recepţie sau a unui document echivalent care să ateste faptul că produsele retrase au fost preluate de o parte terţă în vederea distribuirii lor gratuite, după caz.

Prin APIA se va desfăşura toată procedura

mere 3Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va asigura prin structurile sale cu atribuţii în inspecţii tehnice, eliberarea certificatelor de conformitate, conform atribuţiilor prevăzute în legislaţia naţională şi comunitară, pentru produsele retrase de pe piaţă cu destinaţie gratuită.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură asigură: primirea, înregistrarea şi gestionarea notificărilor depuse de producători şi a cererilor de plată; notificarea către Comisia Europeană a informaţiilor în conformitate cu art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1165/2017; elaborarea procedurilor pentru realizarea controalelor la faţa locului şi gestionarea cererilor de plată, după caz; realizarea controalelor la organizaţii de producători/producători/destinatari ai produselor retrase; plata sprijinului financiar către organizaţiile de producători şi producătorii individuali. Pentru măsura de retragere de pe piaţă, notificările se depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Tot APIA monitorizează zilnic cantităţile de produse care fac obiectul măsurii şi decide oprirea aplicării acesteia în vederea încadrării în cantitatea stabilită. Cererile de plată se depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după finalizarea operaţiunilor de către fiecare solicitant, dar nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la stoparea măsurii. Cererea de plată trebuie să fie însoţită de documentul privind identitatea financiară emis de instituţia bancară la care a fost deschis contul în care se solicită efectuarea plăţii.