Consultare publică : Planul Integrat de Calitate a Aerului în aglomerarea Craiova

0
443

Primăria Municipiului Craiova a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică, pentru “Planul Integrat de Calitate a Aerului în aglomerarea Craiova”. Planul şi documentaţia aferentă sunt disponibile, pentru consultare, pe site-ul Primăriei Municipiului Craiova, www.primariacraiova.ro, la rubrica „Proiecte de acte normative supuse consultării”. Astfel, persoanele interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul supus consultării, pe o perioadă de 30 de zile de la data publicării, prin formularul on-line sau la Centrul de Informatii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7.