Anunţ public S.C. PK BROWN S.R.L.

0
768

Anunt public

S.C. PK BROWN S.R.L. reprezentata prin administrator CHIRIAC ADRIAN anunţă propunerea preliminara privind: ,, ELABORARE P.U.Z. IN VEDEREA CONSTRUIRII RETAIL PARK CRAIOVA SI ANEXE TEHNICE CU REGIM MAXIM DE INALTIME P+1, REALIZARE PARCAJE, AMENAJARE SPATII VERZI, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE SI AMENAJARE ACCESE”, Bulevardul Dacia, Nr. 5, 5C, 5I, Mun. Craiova, Jud. Dolj.

Publicul este invitat sa transmita observatii asupra documentelor expuse disponibile pe www.primariacraiova.ro sectiunea Informatii Utile – Urbanism pana la data de 27.05.2021 la sediul Primariei Municipiului Craiova, Str. A. I. Cuza, Nr. 7. în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.