ANSVSA garantează pentru carnea de pasăre autohtonă

0
72

Ca urmare a unor semnalări apărute în mass-media privind calitatea şi siguranţa cărnii de pasăre produsă şi comercializată în România, pentru corecta informare a cetăţenilor, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) anunţă că, în conformitate cu legislaţia europeană în domeniu, bacteria Escherichia Coli nu constituie indicator de siguranţă şi nici criteriu de igienă pentru carcasele de pui. În acest sens, ANSVSA aduce ca argument numărul mare de teste efectuate în acest sens.

 gaini 1ANSVSA doreşte să vină în întâmpinarea producătorilor de carne de pasăre din România, care se pare că sunt supuşi unui atac concertat prin anumite informaţii publice, conform cărora s-ar fi detectat substanţe antimicrobiene în diverse loturi de carne de pasăre. ANSVSA vrea să facă lumină în acest sens şi face referire la Raportul Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor (EFSA) – The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2015”, publicat în Jurnalul EFSA, în data de 23 februarie 2017. Acesta din urmă abordează comportamentul unor tulpini bacteriene izolate din produse alimentare faţă de substanţele antimicrobiene (antibiotice) şi nu detectarea de substanţe antimicrobiene (antibiotice) în alimente.

  Instituţia mai arată că, pentru depistarea reziduurilor la carnea de pasăre, în anul 2016, s-au efectuat 2.397 de teste, din care 582 pentru reziduurile de antibiotice. Din testele realizate pentru determinarea prezenţei reziduurilor de antibiotice, o singură probă a fost neconformă, caz în care s-au aplicat măsurile specifice.

  Testele de laborator sunt realizate pe probe recoltate de pe întreg teritoriul ţării, de către inspectorii sanitar veterinari oficiali, iar determinările sunt efectuate în laboratoarele din cadrul reţelei celor 41 de laboratoare sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a Institutului Naţional de Referinţă – Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară (IISPV).

Scădere în uzul substanţelor antimicrobiene

  În perioada 21-25 noiembrie 2016, inspectorii DG SANTE din cadrul Comisiei Europene au desfăşurat o misiune de audit a activităţii ANSVSA, având ca obiectiv colectarea de informaţii suplimentare privind implementarea practică a măsurilor menite să soluţioneze problemele cauzate de rezistenţa la antimicrobiene (RAM) legate de utilizarea medicamentelor veterinare, precum şi identificarea exemplelor de bune practici care ar putea fi utile altor state membre în soluţionarea acestor probleme.

  gainiRaportul misiunii inspectorilor europeni menţionează: „Reprezentanţii asociaţiilor din industrie şi fermierii întâlniţi au descris o serie de iniţiative care au fost întreprinse în sectorul avicol şi în cel al porcinelor şi care au condus la reduceri în utilizarea substanţelor antimicrobiene”.

  O concluzie a Raportului de audit mai arată că: „În 2014, utilizarea în medicina veterinară a substanţelor antimicrobiene în România s-a situat sub media raportată de ţările care furnizează date pentru proiectul european de Supraveghere a consumului de substanţe antimicrobiene în medicina veterinară, iar în 2015 a fost observată o uşoară scădere în utilizarea acestora, faţă de anul 2014.

Informaţiile tendenţioase pot aduce mari prejudicii României

ANSVSA a elaborat o strategie naţională privind combaterea rezistenţei la antimicrobiene şi un plan intern de acţiune aferent perioadei 2016-2018, împreună cu institutele de referinţă naţionale şi cu consultarea CMVRO, a Asociaţiei „One Health – New Medical Concept”, a Asociaţiei Crescătorilor de Păsări din România şi a Asociaţiei Naţionale a Distribuitorilor de Produse de Uz Veterinar din România. Strategia naţională veterinară are ca obiectiv îmbunătăţirea sănătăţii animale, asigurarea utilizării corecte a substanţelor antimicrobiene şi sensibilizarea cu privire la aceste aspecte.

  Măsurile menţionate mai sus sunt sprijinite de controale oficiale periodice pe întreg parcursul distribuţiei şi utilizării de produse antimicrobiene veterinare. Aceste controale vor contribui la încurajarea utilizării prudente a substanţelor antimicrobiene de uz veterinar. De asemenea, gama amplă de activităţi de formare şi de alte activităţi de sensibilizare efectuate a contribuit la familiarizarea fermierilor şi a medicilor veterinari cu RAM şi cu principiile generale pentru utilizarea redusă şi prudentă a antimicrobienelor”. Este important de subliniat că afirmaţiile eronate şi tendenţioase pot aduce prejudicii majore industriei de profil din ţara noastră, precum şi intereselor strategice ale României, se arată în comunicatul ANSVSA.