Primăria Craiova îşi trimite iscoadele pe şantier

0
54

Oficial, municipalitatea caută o firmă care să acorde asistenţă tehnică pe toată perioada de execuţie a lucrărilor la pasajul suprateran. Prestatorul va fi ales în urma unei licitaţii, care a şi fost lansată ieri, şi va primi un onorariu de 36.000 de euro.

Potrivit caietului de sarcini, autorităţile locale sunt interesate să găsească o persoană juridică în măsură să o reprezinte în relaţiile cu toţi factorii implicaţi în proiect, începând cu proiectantul iniţial, care a realizat documentaţia, şi continuând cu constructorul, furnizorii şi ceilalţi prestatori de servicii. “Prestatorul îşi va desfăşura activitatea în relaţia cu dirigintele de şantier, executantul lucrării, furnizorii, subcontractanţii şi proiectantul iniţial în derularea contractului de lucrări. Acesta va asigura beneficiarul că proiectul care va fi pus în operă de executantul lucrării va fi în concordanţă cu proiectul tehnic care a stat la baza semnării contractului de finanţare”, se precizează în documentaţia care a fost publicată în sistemul electronic.

Se caută ingineri şi arhitecţi

Firma care se angajează să facă această activitate trebuie, la rândul ei, să corespundă anumitor criterii. Pe scurt, Primăria Craiova caută o societate care să-i demonstreze că a bifat la toate categoriile de specialişti ceruţi prin proiectul tehnic. Pe listă se află ingineri specialişti în căi ferate, drumuri şi poduri, în reţele edilitare şi structuri de rezistenţă pentru construcţii, precum şi un arhitect cu drept de semnătură. “Pentru fiecare membru din colectiv se va prezenta copie după contractul de muncă, CV-ul acestuia, precum şi diplome, autorizaţii, certificate din care să rezulte specializarea”, se precizează în documentaţia municipalităţii. În cazul în care societăţii îi trece prin gând să-şi schimbe personalul, este obligată să vină “cu o persoană care îndeplineşte aceleaşi cerinţe minime obligatorii, pe baza unor justificări bine argumentate şi cu acceptul beneficiarului”.

De veghe în lanul de lucrări

Primăria Craiova se pregăteşte să semneze un contract de finanţare în valoare de 143.600 de lei, respectiv 36.000 de euro. În contul acestor bani, firma desemnată câştigătoare – criteriul de departajare este oferta cu cel mai mic preţ – va trebui să verifice calitatea lucrărilor, inclusiv a materialelor puse în operă.  Autorităţile au mai cerut ca, de două ori pe săptămână, firma să meargă pe teren şi să constate modul cum a fost respectat proiectul tehnic şi dacă au fost folosite tehnologiile propuse. Totodată, “omul” autorităţilor este responsabil să constate şi defectele, neconcordanţele apărute în fazele de execuţie, dar care nu presupun vina proiectantului iniţial. Atribuţiile i se opresc aici, eventualele corecţii urmând să se facă numai cu aprobarea Primăriei Craiova.

36.000 de euro pentru 28 de luni

Relaţia cu firma ce asigură asistenţă tehnică nu va înceta în momentul în care lucrarea de la kilometrul zero al Craiovei va trece de recepţia finală şi va fi dată în folosinţă. Dacă societăţile constructoare, SCT Bucureşti şi SC Erpia Craiova, vor respecta termenii contractuali, acest lucru se va petrece pe data de 9 martie 2013. Însă, în documentaţia întocmită municipalitatea spune că la cele 14 luni cât durează execuţia pasajului se mai adaugă încă atâtea luni care reprezintă perioada de garanţie, la care, de asemenea, firma de asistenţă tehnică trebuie să participe. Cât priveşte decontarea serviciilor, lucrurile sunt clare: societatea va fi plătită lunar, proporţional cu serviciile pe care le va face.