Inspectorii ITM Dolj, în controale la benzinării

0
504

În perioada 10.03.-16.03.2022, se desfăşoară Campania de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor,  precum si verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea,  suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfaşoară activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto – cod CAEN -4730. Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj a verificat mai multe societăţi comerciale  din domeniu, aplicând sancţiuni contravenţionale şi sistare de activitate, acolo unde a fost cazul.

Astfel, în perioada 10.03.-11.03.2022, în domeniul Relaţiilor de Muncă au fost verificate un număr de 15 unităţi,  pentru  13 dintre acestea fiind încheiate documente de control. În urma verificărilor efectuate, s-au aplicat două  amenzi contravenţionale, în valoare de 6.000 lei , pentru încălcarea prevederilor art.119 alin(1) din Codul Muncii (obligaţia angajatorului de a ţine la locul de muncă o evidenţă a orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de început şi sfârşit a programului de lucru) şi  au fost dispuse 11 măsuri pentru intrarea în legalitate. Alte deficienţe constatate au fost cele referitoare la:Regulamentul Intern (întocmirea, modificarea, informarea salariaţilor cu privire la conţinutul acestuia); completarea  contractului individual de muncă cu timp parţial , cu repartizarea programului de lucru; afişarea la sediul angajatorului a programului de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile. De asemenea, la aceste unităţi a fost verificată şi respectarea legislaţiei în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă. Au fost constatate mai multe deficienţe,  pentru care au fost aplicate şapte amenzi contravenţionale în cuantum de 59.000 de lei. Totodată,  s-a dispus şi starea activitatii la două standuri de vânzare a buteliilor, deoarece acestea nu erau protejate împotriva descarcarilor electrostatice prin legare la centura de împământare. Alte deficienţe constatate au fost: lipsa certificatului de examinare ”in situ”pentru instalaţiile care funcţionează în mediu potenşial exploziv, instructaj SSM incomplet sau defectuos; lipsa controlului medical la angajare sau periodic al lucrătorilor; etc., după cum a precizat Cătălin Mohora, inspector – şef al ITM Dolj.