În februarie, ANSVSA a aplicat, la nivel naţional, amenzi de peste un milion de lei, în industria alimentară – produse de origine nonanimală

0
200

Conform Programului de supraveghere şi control, pentru acest an, Autoritatea Naţională Sanitar – Veterinară  şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a desfăşurat, în toată ţara, luna trecută,controale la societăţile comerciale care desfăşoară activităţi în prelucrarea şi comercializarea produselor alimentare de origine nonanimală. Acestea au vizat operatorii din industria alimentară care își desfășoară activitatea în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, pâinii şi produselor de patiserie, altor produse alimentare, băuturilor răcoritoare şi alcoolice. Acţiunea s-a lăsat cu amenzi contravenţionale, cuantumul acestora depăşind un milion de lei.

În cursul lunii februarie 2022, Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor județene precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat 10.820 de controale în unităţile din industria agroalimentară. Ca urmare a neregulilor constatate și încălcării prevederilor legislației în domeniul siguranței alimentelor s-au aplicat 148 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 1.001.400 de lei. Acțiunile de verficare efectuate la nivel național, pe baza Programului de supraveghere şi control pentru anul 2022 au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condiţiilor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, a modului de întreținere și igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP). Controalele efectuate de inspectorii ANSVSA se concentrează în principal pe prevenție și consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancțiunile contravenționale sunt acordate în momentul în care deficiențele constatate inițial nu au fost remediate în intervalul de timp stabilit sau pun în pericol sănătatea consumatorilor.