Anunţ SC ELECTROPUTERE PARC SRL

0
565

SC ELECTROPUTERE PARC SRL, in calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj pentru proiectul <<Extindere de vest constand in spatii comeciale parter si etaj – semnalistica si organizare de santier din cadrul centrului comercial “Electroputere Parc”, propus a fi amplasat în municipiul Craiova, Bulevardul Calea Bucuresti 80.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, strada Petru Rares nr 1, Craiova, adresa de internet http://apmdj.anpm.ro si la sediul SC ELECTROPUTERE PARC SRL in zilele de luni – joi, intre orele 8-16:30 si vineri intre 8-14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, Craiova, Str Petru Rares nr 1, jud. Dolj, fax 0251 / 419 035, email http://apmdj.anpm.ro.,   în 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.