Şi consiliile locale primesc subvenţie pe suprafaţă de la APIA

0
139

Consiliile locale pot depune şi în acest an cereri unice de plată pe suprafaţă pentru pajiştile comunale, în vederea obţinerii sprijinului pe suprafaţă acordat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA). Ca şi în cazul fermierilor, utilizarea subvenţiei de către consiliile locale nu este condiţionată de către instituţie, acestea având libertatea de a cheltui banii primiţi.

Pentru a intra în posesia sprijinului pe suprafaţă, consiliile locale trebuie să depună declaraţia de eligibilitate, respectiv Anexa nr. 1 la Formularul tip al Cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, pentru suprafeţele pentru care se solicită sprijin şi pe care consiliul local desfăşoară activitatea agricolă, dar pentru care nu au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere etc., spune directorul Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură Dolj, Emil Călugăru (foto). Conform specialistului, această Anexă va fi completată şi va fi însoţită de hotărârea consiliului local, în original, care stabileşte suprafeţele pentru care se depune cererea, precizându-se dacă pentru aceste suprafeţe au existat sau nu solicitări de arendare, concesionare, închiriere sau folosinţă gratuită. “O copie a acestei hotărâri rămâne la APIA, la dosarul cererii de plată. De asemenea, în conformitate cu Ordinului ministrului Agriculturii nr. 67/2011, consiliile locale depun odată cu cererea şi următoarele documente: Planul tehnic de întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor – o copie se păstrează la dosar, depun o situaţie în original, în conformitate cu datele înscrise în Registrul agricol, conform unei alte Anexe, nr. 22, în care sunt specificate suprafaţa totală pe categorii de folosinţă, pe care o deţine unitatea administrativ-teritorială (UAT), suprafeţele agricole proprii care nu sunt utilizate în scopuri productive, suprafeţele repartizate pentru păşunat, utilizate de către deţinătorii de animale, persoane fizice sau juridice, pentru care au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere, titlu gratuit sau înţelegere verbală. Totodată se specifică  numărul de animale, pe specii, aflate în proprietatea primăriei, dacă este cazul, suprafaţa totală de pajişti existente pe teritoriul UAT-ului, exclusiv suprafeţele deţinute de UAT-uri, precum şi efectivul de animale ale deţinătorilor din UAT şi terenul pe care păşunează”, precizează Emil Călugăru.

Utilizarea subvenţiei la hectar, la aprecierea fiecăruia

Potrivit şefului APIA Dolj, în situaţia în care această declaraţie de eligibilitate, precum şi celelalte documente anexate, nu sunt prezintate odată cu cererea unică de plată, termenul final acceptat pentru depunerea acestora este 11 iunie 2012 inclusiv, adică data la care este încheiată campania de sprijin. “Neprezentarea până la această dată se sancţionează cu respingerea de la plată a parcelelor de pajişti comunale solicitate pentru anul în curs. În plus, până la autorizarea la plata în avans – 15 octombrie 2012, cum a fost în ultimii ani, consiliile locale vor prezenta procesele-verbale de recepţie a lucrărilor prevăzute în propriul Plan tehnic pe care ni l-au prezentat la depunerea cererii”, explică directorul APIA Dolj.

Unde ajung subvenţiile de la APIA? Reprezentantul Agenţiei judeţene Dolj spune că atât agricultorii, cât şi consiliile locale nu sunt condiţionaţi de către APIA să utilizezez banii într-un anumit scop. “Ei intră intră în posesia legală a banilor, dar utilizarea lor ulterioară rămâne la aprecierea consiliilor locale. Deci, APIA nu condiţiionează acordarea subvenţiilor pentru agricultură, fie că este fermier mic, mare sau consiliu local. Nu le solicităm documente justificative. Însă, pentru eventualele controale pe care le face Curtea de Conturi sau alte organisme abilitate, justificarea cheltuielilor rămâne problema consiliilor locale”, conchide Emil Călugăru.

Cei mai mulţi primari doljeni au declarat că au investit subvenţiile pe suprafaţă în achiziţionarea de utilaje agricole pe care le folosesc la întreţinerea izlazurilor comunale.