Pentru 2014-2020, Plan de Dezvoltare Regională – ADR SV Oltenia – 13 ani de activitate

0
131

Încă de la înfiinţarea sa în anul 1999, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, are două obiective principale: gestionarea la nivel regional a programelor cu finanţare europeană şi programarea strategică a dezvoltării economice şi sociale a regiunii în parteneriat cu actorii locali, prin elaborarea strategiilor şi a planurilor multianuale de dezvoltare regională, ce vizează domeniile prioritare de dezvoltare precum: infrastructură, agricultură şi dezvoltarea rurală, competitivitatea economică şi inovarea, sănătatea,  educaţia, turismul, piaţa muncii şi resursele umane.  Planul de Dezvoltare Regională este documentul strategic ce trebuie să identifice acele direcţii de acţiune  care să conducă la dezvoltare economică şi socială, să fundamenteze necesarul de finanţare din diferite surse pentru perioada 2014-2020 şi să includă un portofoliu de proiecte strategice, pe domenii precum infrastructura, turism, sănătate, educaţie, dezvoltarea afacerilor, etc. şi de proiecte integrate, pe zone de acţiune urbană.

Fonduri europene destinate unei dezvoltări inteligente

Marilena Bogheanu, directorul executiv al ADR SV Oltenia a precizat că în vederea pregătirii viitoarei perioade de programare ADR-urile vor coordona elaborarea Planurilor  de Dezvoltare Regională 2014 – 2020, ce vor contribui la  elaborarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională şi  a viitoarelor Programe Operaţionale.  Acestea vor fi corelate atât cu strategiile europene şi  cu cele  sectoriale la nivel naţional (pentru domeniul transportului, sănătăţii, învăţământului, turismului, resurselor umane, etc.), la nivel regional (Planuri regionale de protecţie a mediului, pentru învăţământ profesional şi tehnic, etc.), cât şi cu strategiile locale şi judeţene.  În data de 26 ianuarie a avut loc la Bucureşti, Conferinţa de lansare la nivel naţional a procesului de programare a fondurilor europene destinate unei dezvoltări inteligente, incluzive şi durabile  2014 – 2020.  Coordonator al procesului de programare a fondurilor europene 2014-2020 şi de negociere a documentelor programatice cu Comisia Europeană va fi Ministerul Afacerilor Europene.  Metodologia de elaborarea Planurilor de dezvoltare regională va fi elaborată de către Ministerul Afacerilor Europene, astfel încât să fie abordată unitar la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare.

Proiecte prioritare

ADR SV Oltenia  a demarat, în iunie 2011,  activitatea de programare la nivel regional. „Agenţia a transmis către consiliile judeţene, municipiile reşedinţă de judeţ şi prefecturile din regiune  o adresă  cu privire la necesitatea elaborării de strategii regionale/judeţene/locale şi a listei de proiecte prioritare; a fost transmis un proiect al conţinutului Planului de dezvoltare a Unităţii administrativ teritoriale (UAT) – structura minimală. Totodată a stabilit, în acord cu reprezentanţii autorităţilor publice locale, componenţa grupurilor de lucru pentru elaborarea  Planului de Dezvoltare Regională  2014 – 2020 şi a prezentat în cadrul şedintelor CDR contextul şi planificarea  elaborării documentelor de programare pentru perioada 2014- 2020”, a subliniat Marilena Bogheanu. ADR SV Oltenia a organizat pe de o parte, o întâlnire la nivel regional a Grupului de lucru format din reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai prefecturilor în luna noiembrie 2011, iar pe de altă parte, a făcut o primă solicitare de constituire a portofoliului regional de proiecte, a demarat elaborarea unui set de studii regionale tematice, ca bază pentru Analiza socio-economică a regiunii şi nu în ultimul rând, a organizat, în perioada 30 ianuarie – 07 martie 2012 întâlniri cu grupurile judeţene în fiecare din cele cinci judeţe din regiune „În perioada următoare vom continua activitatea de elaborare a Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2014- 2020 şi a portofoliului de proiecte în conformitate cu documentele europene şi naţionale în domeniu, prin actualizarea analizei socio-economice şi stabilirea priorităţilor în cadrul grupurilor tematice (Infrastructură regională/Competitivitate economică, cercetare, dezvoltare, inovare/ Resurse umane, piaţa muncii, servicii sociale/ Agricultură şi dezvoltare rurală/Mediu şi dezvoltare durabilă) ce se vor reuni începând cu luna mai”, a mai spus directorul executiv al ADR SV Oltenia.


Marilena Bogheanu

Marilena Bogheanu, directorul ADR SV Oltenia :

„Pe 5 martie, ADR SV Oltenia a împlinit 13 ani de la înfiinţare. În această perioadă am parcurs un drum deloc uşor, bazat însă pe principii solide de parteneriat, responsabilitate, transparenţă şi cooperare, de-a lungul căruia şi-a confirmat statutul de factor catalizator al dezvoltării regionale. Asumându-ne rolul de promotor al dezvoltării socio-economice a regiunii, nu ne-am limitat doar la atribuţiile delegate prin lege, respectiv gestionarea la nivel regional a programelor cu finanţare europeană sau guvernamentală, ci am devenit în timp o organizaţie orientată spre performanţă, lucrând pentru regiune, în scopul de a creşte atractivitatea regiunii printr-o dezvoltare durabilă a acesteia. Împreună cu autorităţile locale din regiune am căutat să venim în întâmpinarea nevoilor comunităţilor prin lansarea unor iniţiative privind îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de transport şi de afaceri, stimularea investiţiilor, etc”