A fost finalizat calendarul fazei judeţene a Olimpadei din domeniul tehnologic

0
484

practicaInspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a finalizat calendarul susţinerii fazei judeţene din cadrul Olimpiadei din aria curriculară „Tehnologii”, adresată celor din învăţământul profesional şi tehnic. După cum a precizat prof,  Simona Ciulu, inspector pentru învăţământul profesional şi tehnic în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, unităţile şcolare participante vor transmite, până pe 17 februarie, instituţiilor organizatoare, tabele nominale cu elevii şi cadrele didactice care i-au pregătit, precum şi cu profesorii însoţitori. La rândul lor, organizatorii vor comunica numele membrilor comisiilor de examinare şi condiţiile de concurs. Proba scrisă se va desfăşura pe 25 februarie: la Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Craiova pentru cei din învăţământul gimnazial; la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Craiova, Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” din Craiova, Colegiul Tehnic „Ştefan Milcu” din Calafat – pentru diversele specializări din clasele XI-XII. Susţinerea examenului practic va avea loc, pe trei martie, indiferent de ciclul de învăţământ: pentru gimnaziu, în aceeaşi şcoală ca şi pentru scris; la liceu sunt mai multe unităţi stabilite: Liceul Tehnologic „George Bibescu” din Craiova, Liceul Tehnologic „Dimitrie Filişanu” din Filiaşi, Colegiul Tehnic Energetic din Craiova, Colegiul „Ştefan Odobleja” din Craiova, Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi” din Craiova, Liceul Tehnologic UCECOM  „Spiru Haret” din Craiova, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară din Craiova, Liceul Tehnologic „Ştefan Anghel” din Băileşti, Liceul Tehnologic „Petre Baniţă” din Călăraşi, Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu” din Craiova.