Conducerea Universităţii din Craiova ia atitudine în ceea ce priveşte „operele” deţinuţilor

0
80

După ce a apărut scandalul cu lucrările aşa-zis ştiinţifice ale celor aflaţi în detenţie, conform unor hotărâri judecătoreşti definitive, Universitatea din Craiova a luat atitudine şi nu îşi doreşte să dea gir unor astfel de cazuri. Astfel, la propunerea prof.univ.dr. Dan Claudiu Dănişor, rectorul Universităţii din Craiova, Senatul instituţiei de învăţământ superior a aprobat, în conformitate cu legislaţia în vigoare, „comisiile de analiză a unor abateri de la deontologia universitară, săvârşite de cadre didactice ale Universităţii, care au formulat recomandări pentru redactarea unor lucrări ştiinţifice de către persoanele aflate în executarea unor pedepse penale. Menţionăm că în lista anunţată de Ministerul Justiţiei apar, în mod eronat, patru cadre didactice care nu sunt titulare şi cinci cadre pensionare. Senatul a aprobat hotărârea prin care recomandările se pot formula de către cadrele didactice ale Universităţii din Craiova, numai după obţinerea acordului scris al Consiliului de Administraţie”.