Cele mai semnificative scăderi ale remunerărilor au fost în silvicultură

0
115

Scăderile câştigului salarial mediu net în noiembre 2014 faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna octombrie de premii ocazionale, sume din profitul net şi alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net sunt cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte). Cele mai semnificative scăderi ale remunerărilor au fost în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură) – 12,8%, în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, industria metalurgică, extracţia minereurilor metalifere, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea altor mijloace de transport (4,5%-7,5%) şi în telecomunicaţii şi transporturi aeriene (2%-3%).