Şcolile din Dolj, obligate să respecte Planul Naţional Comun de Acţiune împotriva violenţei

0
327

În luna noiembrie 2016, a fost trimis tuturor instituţiilor cu prerogative în teritoriu Planul Naţional Comun de Acţiune (PNCA) pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar. Programul a fost aprobat în luna iunie a acestui an, prin semnăturile ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, al deţinătorului portofoliului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi cel al Ministerului Afacerilor Interne.

paza 1În urmă cu câteva zile, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis, către toate instituţiile de învăţământ preuniversitar din structură, noul PNCA, cu obligaţia de a duce la îndeplinire tot ceea ce este prevăzut în regulament. Creşterea siguranţei în şcoli reprezintă unul dintre obiectivele prevăzute de Strategia Naţională de Apărare a Ţării, instituţiile responsabile fiind interesate să participe activ la consolidarea unui climat de siguranţă în mediul şcolar. Chiar dacă, în ultima perioadă, s-a remarcat o scădere a fenomenului infracţional în proximitatea unităţilor de învăţământ, este totuşi nevoie de o nouă reevaluare a nevoilor şi paşilor care trebuie urmaţi în activitatea de prevenire a violenţei, cu participarea tuturor factorilor implicaţi.

Astfel, conform PNCA, unul dintre obiectivele specifice este cel al actualizării datelor privind reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar la nivel naţional, care presupune identificarea şi analiza infrastructurii de pază. De asemenea, este cuprinsă informarea conducerilor MAI, MENCS şi MDRAP cu privire la realizarea siguranţei şcolare, prin elaborarea de analize ale activităţilor desfăşurate de MAI, structurile deconcentrate şi autorităţile administraţiei publice locale, întâlnirile periodice comune între reprezentanţii unităţilor cu prerogative în domeniu făcând parte integrantă din proiect. Foarte importante sunt şi cunoaşterea PNCA şi aplicarea Planului Teritorial Comun de Acţiune (PTCA), la nivel judeţean, ambele fiind distribuite prin grija instituţiei prefectului din fiecare judeţ.

Autorităţile locale au obligaţiile lor

La nivel local, sunt, de asemenea, mai multe prevederi legislative. Astfel, Planul Local Comun de Acţiune (PLCA) este parte integrantă din program. Elaborarea acestuia se face pe baza PNCA şi PCTA şi este inclus în „Planul operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar”, din care nu trebuie să lipsească desemnarea unor poliţişti care sunt răspunzători de combaterea faptelor antisociale, a unui cadru didactic, în fiecare unitate şcolară, care să gestioneze  acest segment . Este obligatorie includerea în cadrul Regulamentului Intern (RI) al unităţilor de învăţământ preuniversitar a unor prevederi referitoare la siguranţa în instituţiile respective, cu obligaţii şi responsabilităţi pentru fiecare parte, iar fiecare poliţist care este responsabil de o unitate şcolară va trebui să realizeze Dosarul de obiectiv, cu tot ceea ce presupune acesta.

Printre activităţile de prevenire şi combatere a faptelor antisociale în preajma ori în incinta şcolilor sunt cuprinse realizarea de parteneriate cu instituţii guvernamentale şi ONG-uri care pot sprijini proiectul, precum şi includerea unităţilor de învăţământ identificate cu grad de risc în itinerariile de patrulare auto şi pedestre, ca punct de staţionare şi în trecere, în special pe timpul sosirii şi plecării elevilor la/de la cursuri.