Arta de a Dona. Eveniment online dedicat Zilei Internaționale a Toleranței

0
534

Luni, 16 noiembrie, de Ziua Internațională a Toleranței, PANA CORBULUI  S.R.L. (Proiectul Muzical CORBU), în colaborare cu „Țara Codrului, mai aproape de tine”, organizează cea de-a doua ediție a unui eveniment independent dedicat toleranței. Cea de-a doua ediție a evenimentului dedicat Zilei Internaționale a Toleranței are ca temă „Arta de a Dona”.

Evenimentul ar fi trebuit să aibă loc în aer liber, pe terasa La Copé din Orțița, județul Maramureș, duminică, 15 noiembrie 2020. Din cauza restricțiilor pandemice, evenimentul se va muta în online și va fi difuzat live pe pagina de facebook a proiectului muzical CORBU, luni, 16 noiembrie, ora 21.00.

Evenimentul poate fi urmărit online pe pagina de facebook a proiectului muzical CORBU: https://www.facebook.com/proiectulCORBU

Prima ediție dedicată Zilei Internaționale a Toleranței a fost sărbătorită în anul 2019 în comuna Hida din județul Sălaj. Sub genericul „Voie bună și cultură în comuna Hida”, evenimentul a puratat numele de „Cultura din Grădină”, fiind organizat de PANA CORBULUI S.R.L. și găzduit în grădina lui Valer, artist din comuna Hida. Tema evenimentului a fost „Toleranța ca gest creativ”.

Contextul general în care se desfășoară proiectul dedicat Zilei Internaționale a Toleranței.

În 1995, pe 16 noiembrie, statelemembre UNESCO au adoptat, încadruluneiconferințeorganizate la Paris, Declarațiaprincipiilortoleranței. Toleranțapresupunerespectul, acceptareașiapreciereadiversitățiișibogățieiculturale, indiferent de sex, etnie, religie, apartenențăsocială. AdunareaGeneralăaOrganizaţieiNaţiunilor Unite le-a recomandatţărilor care fac parte din acest for săcelebreze, înfiecare an aceastăzi, prinacţiuni de promovare a păciişiînţelegerii.

Tema ediției din acest an este: Arta de a Dona.

ZiuaInternațională a Toleranțeieste un eveniment cultural independent organizat de PANA CORBULUI S.R.L., încolaborare cu „ȚaraCodrului, maiaproape de tine”.

Scopulevenimentuluiesteconștientizareaimportanțeieducațieiîndezvoltareaindividuală (armonizareadimensiunilor: mental, emotional, fizic), socială (permitegăsirealocului personal învaritateacontextului social), cosmică (destinulplanetar al omului). Acestproiectoferă o şansă de cunoaşterereciprocăprin diverse domeniiartistice, aparentdiferite, dar care înviaţareală se intersectează: muzica, pictura, teatrul, filmul, arhitectura, sculptura, fizica, meşteşugăritul, fotografia, lectura, conferințeletematice etc.

Obiectivul general al proiectului:

Coagulareauneicomunitățiartisticeînmediul rural, care să se dezvoltetransdisciplinar (domenii creative diverse care săaibăîncentrulloromul, individul).

Proiectulesteadresatîn principal locuitorilor din mediilerurale, indiferent de educaţie, statut social, sex, generaţieitinerecare nu areposibilităţimaterialesuficientepentrudesfăşurareasaupentruparticiparea la evenimenteculturaleși la acte de creaţie.

Program gânditînainte de restricțiilepandemice:

Orele 14.00-16.00

conferință cu tema: „Arta de a dona”

audiții la pick-up șimagnetofon

 Orele 16.00 – 19.00

expoziție de fotografie/ Marius Ionuțaș

aranjamenteflorale/ Adina Lung

prezentare de carte/ Amirala Noir

prezentare de vinuri/ Cristian Jugrestan

medalioanetradiționalecusute/ Maria Koteles

produselucrate de mână/ JurnaleleCorbului

Muzică/ Orele 19.00 – 22.00

Jazzy caffe mood/ RăzvanMeseșan

Teama de sinceritate/ CORBU

Shlager pop rock/ Ora 3

Rav vast, tilincă, drâmbă/ Sebastian Vâlcea

Folk alternativ/ Gabriel Tarba

 Vizite:

PălincialuiHorincar

Mini muzeul La Copé

Biserica de lemn din Orțița

Centrul de informareturistică din Orțița