Lucrările la digurile de pe Jiu, finalizate în sectorul Rovinari-Văleni

0
249

După ce, ani de zile, inundaţiile au provocat pagube în zonă, Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Jiu a finalizat lucrările la digurile din sectorul Rovinari-Văleni. Investiţia s-a ridicat la nu mai puţin de 23 de milioane lei, fiind considerată de autorităţi o prioritate.  Mai ales în condiţiile în care construcţiile hidrotehnice executate în anii ’70 erau, în multe situaţii, depăşite.

Precipitaţiile abundente şi căderile de zăpadă din anii trecuţi au afectat coronamentul digului de pe malul stâng al râului Jiu, în sectorul Rovinari – Văleni, prezentând tasări, şei şi denivelări pe toată lungimea lui. Având în vedere că nu mai fuseseră executate lucrări anterioare, era necesară, aşadar, refacerea construcţiei hidrotehnice, prin aducerea sa la cota de proiectare, în vederea asigurării continuităţii liniei de apărare. Potrivit reprezentanţilor ABA Jiu, investiţiile realizate ar urma să conducă la o îmbunătăţire semnificativă a calităţii vieţii populaţiei şi vor asigura o creştere economică viitoare a zonei.

„Lucrările de execuţie au fost finalizate, urmând ca în perioada imediat următoare să facem recepţia la terminarea acestora. Valoarea totală a proiectului a fost de 22.999.473 lei cu TVA, din care contribuţia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune este de 16.769.532 lei și 6.229.941 lei contribuţia de la Bugetul de Stat. Obiectivul general al proiectului a constat în contribuirea la un management sustenabil al inundaţiilor, în cele mai vulnerabile zone, prin implementarea de măsuri preventive”, a declarat  în cadrul  unei conferinţe de presă directorul ABA Jiu, Marin Talău.

Digurile au fost reabilitate pe o lungime de 11,7 kilometri

Digurile au fost supuse reabilitării pe o lungime de 11.760 metri, eliminând pericolul inundării localităţilor Plopşoru şi Sărdăneşti. „În cadrul acestei lucrări au fost realizate mai multe tipuri de lucrări. Dintre acestea amintim pe cele mai importante: supraînălţare dig existent; consolidare de mal; subtraversări, iar ca lucrări anexe: borne kilometrice; bariere. Deşi termenul de finalizare al proiectului era 31 decembrie a.c., am reuşit să definitivăm lucrările efective cu o lună mai devreme.  Aceste lucrări erau necesare dacă avem în vedere că majoritatea digurilor din această zonă aveau o vechime de peste 30 de ani şi aşa cum se ştie în timp acestea se erodează din diferite motive”, a precizat coordonatorul de proiect, Mihai Palaşcă.

Proiectul implementat de Administraţia Naţională „Apele Române”, prin Administraţia Bazinală de Apă Jiu – „Aducerea la clasă de importanţă a digurilor de pe râul Jiu, pe sectorul Rovinari – Văleni, judeţul Gorj” – este co-finanţat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 5 – „Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc”, Domeniu major de intervenţie 1 – „Protecţia împotriva inundaţiilor”.

Cinci localităţi, ferite de inundaţii

Beneficiarii investiţiei sunt locuitorii riverani localităţilor Rovinari, Vlăduleni, Bâlteni, Plopşoru, Sărdăneşti. Localitatea vizată de prezentul proiect (Plopşoru), are o suprafaţă totală de 8.002 ha, din care aproximativ 643 intravilan şi 7.359 extravilan. Comuna numără circa 6.800 locuitori, 2.200 gospodării şi 2.300 locuinţe, 6 grădiniţe şi 7 şcoli, dar şi alte obiective turistice şi industriale.

Localităţile aparate de aceste lucrări dispun de importante activităţi industriale şi economice, ce au condus la dezvoltarea acestora. Astfel, adiţional activităţii agricole, în zona au apărut atât activităţi de comerţ cât şi mica industrie. Totodată, conform planului de situaţie prezentat în studiu de fezabilitate, în zona inundabila, îşi desfăşoară activitatea şi patru cariere de extracţie a cărbunelui – zona fiind una cunoscută pentru bogatele resurse minerale, ce reprezintă o componentă importantă în economia locală, atât din punct de vedere al plus valorii create, cât şi din punct de vedere social, prin locurile de muncă create pentru desfăşurarea activităţii.