S-a stabilit calendarul înscrierii la liceu a elevilor romi, pe locurile special destinate, în anul şcolar 2023 – 2024

0
277
În perioada 10 – 11 iulie 2023 are loc completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru romi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la școală, potrivit calendarului de admitere 2023, informează edupedu.ro.

FOTO: Antoniodiaz/Dreamstime.com

Elevii de clasa a VIII-a încheie cursurile anului școlar 2022-2023 pe 9 iunie, conform calendarului. Astfel, pe 8 mai vor fi afișate locurile speciale pentru candidații romi (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare). Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romă se face pe 9 iunie. În aceeași zi, părintele sau reprezentantul legal depune la școala de proveniență a elevului recomandarea scrisă. Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi se face pe 13 iulie.

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi

7 aprilie 2023: Ședințe de instruire a profesorilor diriginți de către inspectorii școlari pentru minorități privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru romi Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe locurile speciale pentru romi.

NOTĂ: După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.

9 iunie 2023: Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romă.

NOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenența la etnia romă pot fi eliberate și online. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației romilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia romă 

9 iunie 2023: Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de apartenență la etnia romă, la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru romi.

NOTĂ: Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare, pentru nicio etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2023-2024, decât cu acordul președintelui comisiei județene/a Municipiului București de admitere, în baza unei proceduri elaborate la nivelul acestei comisii.

8 mai 2023: Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare).

10 – 11 iulie 2023: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru romi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ. Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere, verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator.

NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! 

13 iulie 2023: Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi și comunicarea rezultatelor candidaților. Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.

NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru romi, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024