Palatul Copiilor Craiova şi structurile din teritoriu – activităţi nonformale pentru preşcolari şi elevi

1
1326

Palatul Copiilor Craiova îşi propune, în  fiecare an, susţinerea învăţământului nonformal, în vederea realizării unui sistem educaţional  stabil, echitabil, eficient şi relevant, desfăşurat într-un mediu sigur.  Şi în anul şcolar 2022 – 2023, ofertele nu lipsesc, iar preşcolarii şi elevii au început să meargă la activităţi.

Vorbim despre  o unitate de învățământ pentru activități extrașcolare, a cărei misiune este creșterea gradului de conștientizare al tuturor actorilor educaționali asupra contextului de învățare pe tot parcursul vieții în general și al contextului planificat și gestionat într-un cadru organizat al educației nonformale în special. “Noi vizăm formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice, dezvoltarea fizică armonioasă a fiecăruia dintre copiii / elevii înscrişi în cadrul Clubului/ Palatului Copiilor. Unitatea noastră de învăţământ este organizată în opt structuri, distribuite în mediul urban, în toate orașele principale ale județului Dolj și în mediul rural, în comuna Poiana Mare. Cluburile sunt situate în toate zonele geografice ale județului, asigurându-se o reprezentativitate demografică importantă a educației nonformale la nivelul județului. Activitatea noastră este organizată în cercuri de specialitate, coordonate de cadre didactice calificate, titulare ale sistemului de învățământ. Coordonatorii de cercuri sunt profesori, ca și cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ formal. Asa cum profesorii din scoli au dreptul să predea în Palate şi Cluburi, așa și profesorii din Palate și Cluburi au dreptul să predea în școli. Toți profesorii noştri au susținut concurs național de titularizare și proba practică eliminatorie pentru a ocupa un post, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Palatului Copiilor sau structurilor arondate. Resursa umană este alcătuită din 65 cadre didactice –coordonatori de cercuri (32 în Craiova și 33 distribuiți la cele şapte cluburi) și 13 cadre didactice auxiliare și personal nedidactic”, a precizat prof. Carmen Eugenia Pascu, director al Palatului Copiilor Craiova.

Ce presupune activitatea

Vârsta preşcolarilor şi elevilor care frecventează activittile organizate in palatele si cluburile copiilor este cuprinsă, de regulă, între 3 si 19 ani, în funcţie de activităţile şi profilul Cercului şi de competenţele care urmează să fie formate. Prescolarii si elevii au acces liber şi gratuit la activităţile organizate în Palatele şi Cluburile copiilor. Activitatea  debutează odată cu începerea anului şcolar. Structura anului şcolar  este similară celei din unităţile de  învăţământ de tip formal. În cazul în care numărul preşcolarilor/elevilor înscrişi la un Cerc  depăşeşte capacitatea de funcţionare, în bune condiţii, a activităţii  din cadrul respectivului Cerc, Consiliul de Administraţie al Palatului ori Clubului copiilor poate decide, la propunerea conducătorului de Cerc, organizarea unor teste de aptitudini pentru departajarea celor înscrişi.
Activitatea fiecărui Cerc se desfăşoară pe baza unei planificări calendaristice, aprobate de către directorul Palatului/Clubului copiilor. Norma didactică se poate constitui atât din grupe în profilul Cercului, cât şi din grupe cu alt profil. Grupele cu alt profil pot fi maximum 3 si se constituie cu aprobarea Consiliului de Administratie al Palatului/Clubului copiilor. Un Cerc cu norma întreagă, la care instruirea copiilor se realizează colectiv, are minimum 90 de copii, norma didactică fiind de 18 ore/săptămână. Un Cerc cu norma întreagă, condus de un maistru instructor/maistru coregraf/antrenor/institutor are minimum 120 de copii, norma didactica fiind de 24 ore/saptamana. In cercurile la care instruirea copiilor se realizeaza individual, numarul copiilor insumat pentru toate grupele este de minimum 36.
Activitatea cu o grupa de copii se desfasoara 100 de minute/saptamana, programate in aceeasi zi. Cu grupele de performanta se pot desfasura, in cadrul cercului, 200 de minute pe saptamana, programate in doua zile. Grupele de performanta se constituie cu aprobarea consiliului de administratie al palatului/clubului copiilor, pentru elevii care, in cadrul activitatii organizate in cercurile din palatele si cluburilor copiilor, ating un nivel ridicat de competente, obtinand rezultate de exceptie la nivel national sau international.Grupele de performanta se pot constitui numai dupa minimum un an de activitate, pe baza unui portofoliu de rezultate care sa confirme solicitarea infiintarii unei astfel de grupe. Fiecare cerc poate sa aiba maximum o grupa de performanta. Palatele/Cluburile copiilor si structurile acestora existente sunt finantate de la bugetul de stat, de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice prin intermediul inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Palatele/Cluburile copiilor/Structurile existente/Palatul National al Copiilor din Bucuresti pot/poate fi finantat (e) si de catre autoritatile administratiei publice locale si judetene. Consiliile judetene/Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti/Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti pot/poate finanta activitatile desfasurate de Palatul National al Copiilor din Bucuresti, de palatele/cluburile copiilor/structuri, prin hotarari proprii.
Palatul National al Copiilor din Bucuresti/Palatele/Cluburile copiilor pot/poate realiza venituri proprii extrabugetare din activitati specifice, conform legii: donatii, sponsorizari, inchirieri de spatii/interval orar/zi, servicii educationale, activitati tip plata cu ora sau din alte surse legal constituite. (2) Veniturile proprii extrabugetare nu diminueaza finantarea de baza, complementara sau suplimentara si sunt utilizate conform deciziei consiliului de administratie al Palatului National al Copiilor din Bucuresti/palatelor/cluburilor copiilor, indiferent daca este vorba de investitii, achizitii de mijloace fixe ori obiecte de inventar. Activitățile se derulează în afara programului școlar al elevilor, inclusiv sâmbăta și duminica, în intervalul 8.00-20.00, atât în interior, cât și în exterior (spații obținute în baza diferitelor parteneriate/contracte barter )

Propuneri şi oferte

Pentru a asigura șanse egale la educație, sunt organizate grupe în cadrul școlilor din cartierele mărginașe ale Craiovei sau îndepărtate de cluburi (în nicio localitate în care se află cluburi ale copiilor nu există mijloc de transport în comun. Palatul Copiilor din Craiova organizează anual peste 40 de concursuri judetene, regionale, nationale si internationale si participa cu copiii si elevii la peste 200 de concursuri de toate nivelurile, in toate domeniile de activitate, asigurând transportul gratuit al copiilor la concursurile inscrise in Calendarul Activitatilor Educative , emis de Ministerul Educatiei Nationale. Palatul Copiilor Craiova este unitate de învățământ pentru activități extrașcolare autorizată, cu următoarele structuri subordonate structuri subordonate: Clubul Copiilor Băilești, Clubul Copiilor Calafat, Clubul Copiilor Segarcea, Clubul Copiilor Poiana Mare, Clubul Copiilor Dăbuleni, Clubul Copiilor Bechet, Clubul Copiilor Filiași. Conform declaraţiilor prof. Carmen Eugenia Pascu, Palatul Copiilor din Craiova își propune: susținerea învățământului nonformal , în vederea realizării unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant desfășurat într-un mediu sigur ; extinderea specializării şi perfecţionării pe domenii si profiluri specifice activitatii extrascolare; certificarea competențelor dobândite de antepreșcolari/preșcolari/elevi în sistemul nonformal; aprofundarea şi diversificarea cunoştintelor/formarea, dezvoltarea şi exersarea competenţelor potrivit vocaţiei şi opţiunii copiilor; creșterea gradului de activizare civică, prin construirea de competențe de bază în domeniul protecției mediului, asumării de comportamente de intervenție civică; reducerea riscului de abandon școlar, delincvență juvenilă, excluziune socială, trafic de fiinte umane , consum de tutun/droguri prin valorificarea timpului liber al copiilor prin implicarea lor în cercuri / proiecte educative; descoperirea și cultivarea intereselor profesionale ale copiilor și tinerilor, palatul și cluburile constituindu-se într-un creuzet pentru exersarea competențelor diferitelor profesii; asigurarea șanselor egale la educație tuturor copiilor și tinerilor cu vârste între 3 și 19 ani, prin construirea de grupe care sa respecte particularitatile copiilor cu dizabilitati , copiilor provenind din centre de plasament, prin susținerea copiilor provenind din medii foarte sărace. Pornind de la acestea, iată oferta, pe acest an şcolar ale Palatului Copiilor şi a structurilor din teritoriu:

Palatul Copiilor Craiova

Domeniul  ȘTIIȚIFIC-TEHNIC-APLICATIV

 • Informatică; Operare-Programare; Matematică aplicată; Astronomie; Karting; Protecția mediului-Ecologie; Jocuri logice; Foto-cineclub

Domeniul ARTISTIC: Sculptură- Modelaj; Pictură /desen; Sculptura -Modelaj; Muzică populară/ orgă; Muzică ușoară/ Chitară; Teatru; Artă decorativă; Atelierulfanteziei

Domeniul CULTURI ȘI CIVILIZAȚII : Cultură și civilizație românească; Cenaclu literar-Jurnalism; Cultură și civilizație franceză; Cultură și civilizație germană; Cultură și civilizație engleză; Studii europene; Redacție de presă/Radio Tv; Etnografie și folclor

Domeniul SPORTIV-TURISTIC: Gimnastică aerobică; Dansuri populare; Orientare sportivă; Karate; Tenis de masă; Dans sportiv/ contemporan; Dans sportiv ; Educație rutieră

STRUCTURI

Structura CALAFAT

 • Pictură-Desen
 • Cultură și civilizație engleză
 • Matematică aplicată/Jocuri logice
 • Horticultură
 • Ecoturism
 • Culturism-Fitness

Structura  DĂBULENI

 • Ecoturism
 • Operare si programare pe calculator
 • Horticultură
 • Tenis de câmp
 • Tenisde masă
 • Etnografie și folclor
 • Cultură și civilizație românească
 • Cultură și civilizație franceză
 • Cultură și civilizație engleză

Structura FILIAȘI

 • Cultură și civilizație engleză
 • Matematică aplicată
 • Ecoturism
 • Pictură.Desen
 • Electrotehnică
 • Tehnoredactare pe calculator

Structura SEGARCEA

 • Matematică aplicată
 • Protecțiamediului, Ecologie
 • Informatică

Structura  BĂILEȘTI

 • Muzică ușoară , vocală și instrumentală
 • Protecția mediului, Ecologie
 • Informatică
 • Jocuri logice
 • Judo

Structura POIANA MARE

 • Electrotehnică
 • Informatică
 • Matematică aplicată

1 COMENTARIU

Comments are closed.