Proba scrisă a concursului pentru postul de manageri ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar, în Dolj, se va desfăşura la Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti”

0
276
A fost stabilit centrul în care, pe 15 octombrie, se va susţine proba scrisă din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor de director şi director – adjunct la unităţile de învăţământ preuniversitar din Dolj. Acesta va fi la Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti”. 

Pentru cei 378 de candidaţi  vor fi asigurate 26 de săli de examen. În fiecare sală vor fi maximum 15 candidaţi pentru păstrarea distanţei în vederea prevenirii infectării cu coronavirus. Elevii vor învăţa în sistem online . În dimineața zilei de concurs, până cel târziu la ora 8:50, coordonatorul centrului special efectuează instructajul responsabililor de sală și al supraveghetorilor. Proba scrisă se desfășoară începând cu ora 10:00 și durează maximum 120 de minute. Coordonatorul centrului special va asigura repartizarea candidaților în săli în ordine alfabetică. Accesul candidaților în săli se va face în intervalul orar 9:00-9:30. Candidaților, responsabililor de sală și supraveghetorilor le este interzis accesul în sală cu genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, notițe sau alte materiale documentare, mijloace electronice, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanță. Membrii comisiei de evaluare a probei scrise și persoanele desemnate ca observator se vor prezenta la centrele speciale la 11:30.