Proiect de dezvoltare a învăţământului tehnic şi profesional, în Dolj

0
148

La Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Dolj a avut loc, ieri, lansarea proiectului „Program integrat de sprijin în carieră pentru elevii din judeţul Dolj”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU), 2014 – 2020, beneficiar fiind SC „Primaserv”. Colaboratori principali, părţi din proiect, sunt ISJ Dolj şi SC „Palace Tour” SRL din Craiova. Sunt prevăzute stagii de practică pentru elevi şi studenţi în sectoarele agroalimentar, industrie şi servicii. La deschiderea oficială a proiectului au participat şi reprezentanţi ai instituţiilor publice de administraţie, care promit sprijinul, în speţă Consiliul Judeţean Dolj.

Programul este unul plin de speranţe, cu atât mai mult cu cât sunt foarte mari aşteptările. Ne spune acest lucru chiar reprezentantul beneficiarului,Cristian Ştefănescu: «Sunt bucuros că derulăm acest proiect,iar la final să ne bucurăm împreună. Ne-am dorit să atragem cât mai mulţi bani, din fonduri europene, pentru a încuraja învăţământul şi să-i facem pe copii să rămână în Dolj. Perioada de derulare este de 24 de luni, cu finalizare pe 12 iunie 2020, valoarea totală eligibilă fiind de peste 2,2 milioane de lei. Proiectul se adresează unui „grup ţintă” format din 335 de elevi, înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ din Dolj. Ne confruntăm cu o cerere crescândă de personal calificat, din partea firmelor, dar nu există, deocamdată, resursa umană, de aceea am încheiat acest parteneriat».La rândul său, unul dintre parteneri, reprezentantul „Palace Tour”,  Sorin Malmare, a afirmat că „am vrut să angajăm tineri, dar nu aveau experienţă, iar aceste cursuri sunt foarte bune”.

„Investiţia în educaţie este mai importantă decât oricare alta”

În acest context, sunt binevenite câteva intervenţii. Începem cu cea a inspectorului general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, prof. Monica Leontina Sună: «Din grupul-ţintă fac parte elevi de la cinci instituţii de învăţământ  din Craiova – Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu”, Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi”, Liceul „Matei Basarab”, Colegiul Tehnic Energetic şi Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu”. Este o reală oportunitate pentru elevi de a aplica în practică teoria. Avem nevoie de tot mai multe de astfel de proiecte». La rândul său,  Cosmin Vasile, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dolj, a precizat: „Orice proiect european este foarte bun, astfel că îi felicit pe toţi cei trei parteneri. Investiţia în educaţie este mai importantă decât oricare alta. În judeţul nostru este o criză a forţei de muncă specializată. Am vorbit, în urmă cu câteva zile, cu reprezentanţii unei firme de recrutare a forţei de muncă şi mi s-a spus că este cerere de ocupare a 1.600 de locuri, dar este foarte greu de ocupat, deoarece nu se găseşte personal calificat. De aceea, acest proiect este foarte binevenit. Sigur, teoria este foarte bună, dar fără practică este foarte greu să răzbaţi”.

Aspecte pozitive pe trei direcţii

Coordonator al proiectului, din partea partenerului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, este prof. Simona Ciulu, inspector pentru Învăţământul tehnic şi profesional, cea care poate explica mai multe despre program: „Obiectivul principal al proiectului este facilitarea tranziţiei de la studiu la viaţa activă, pentru elevii înscrişi în liceele/ şcolile profesionale. Prin prezentul proiect, se vor efectua investiţii în domeniul educaţiei şi al formării profesionale pentru 335 de elevi înmatriculaţi în Dolj. Sunt generate efecte pozitive pe trei paliere: primul, cel referitor la elevi –creşterea calităţii pregătirii profesionale a celor 335 de tineri, din care minimum 205 vor dobândi o certificare, creşterea numărului de absolvenţi de învăţământ secundar care îşi găsesc un loc de muncă (168), etc. Cel de-al doilea este de referinţă pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean şi unităţile de învăţământ profesional şi tehnic: cunoaşterea cerinţelor pieţei muncii, în legătură cu competenţele pe care absolvenţii de studii medii trebuie să le aibă la angajare; posibilitatea realizării unor cercetări în care să fie implicaţi atât elevii, cât şi absolvenţii; dezvoltarea spiritului antreprenorial al celor 335 de elevi, prin implementarea conceptului de „firmă de exerciţiu”, prin crearea, în rândul elevilor, a modelului de întreprinzător dinamic; promovarea şi consolidarea relaţiei dintre reţeaua unităţilor de învăţământ, din Regiunea Sud-Vest Oltenia, şi sectorul privat, prin încheierea unor parteneriate. De asemenea, cel de-al treilea segment se referă la mediul economic (angajatori), prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderile care vor angaja elevi participanţi la acest proiect”.