Rezidenţiatul, programat pe 20 noiembrie

0
76

2În această toamnă, rezidenţiatul va avea loc pe data de 20 noiembrie în şase centre universitare din toată ţara. La Craiova se va desfăşura concursul pentru posturile publicate în judeţele Braşov, Dolj, Gorj şi Vâlcea şi pentru locurile publicate în centrele universitare Craiova şi Braşov.

La fel ca în ultimii ani, Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu-Mureş şi Timişoara vor fi cele şase centre de examinare. Metodologia de examen va presupune subiecte unice la nivel naţional şi clasificare unică pe loc şi post la nivel naţional, pornind de la principiul unui examen cu clasificare naţională, care să răspundă nevoilor sistemului de sănătate de acoperire cu personal medical înalt calificat. De asemenea, vor fi introduse noi specilităţi – cardiologie pediatrică, gastro-enterologie pediatrică, nefrologie pediatrică, onco-hematologie pediatrică, pneumologie pediatrică şi microbiologie clinică.

Înscrierile au loc în perioada 14-28 octombrie

Conform calendarului, lista locurilor şi posturilor disponibile va fi publicată până cel târziu la data de 14 octombrie în săptămânalul „Viaţa Medicală” şi pe site-ul www.rezidentiat.ms.ro.

Înscrierea candidaţilor va avea loc în perioada 14 – 28 octombrie (ora 14.00) la sediile Direcţiilor de Sănătate Publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti.

Pentru Domeniul medicină dentară şi Domeniul farmacie, tematica şi bibliografia sunt identice cu cele din sesiunea 15 noiembrie 2015. Pentru Domeniul medicină, tematica şi bibliografia sunt modificate.

La concurs se pot prezenta candidaţii care au diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta, rezidenţii aflaţi în pregătire, specialiştii care doresc să efectueze pregătire în cea de-a doua specialitate.

De asemenea, pot participa specialiştii care au efectuat programul de pregătire prin rezidenţiat, forma pe post şi pot obţine a doua specialitate după îndeplinirea condiţiei din actul adiţional încheiat la contractul de muncă, candidaţii care îndeplinesc condiţiile privind cetăţenia stabilite de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi au diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta.3

Anul trecut aproape 6.000 de candidaţi au participat la rezidenţiat

În ultimii ani rezidenţiatul s-a desfăşurat sub forma unui test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de patru ore. Cele 200 de întrebări de concurs sunt de două tipuri: 25% sunt întrebări tip complement simplu, cu un singur răspuns corect posibil din 5, se notează fiecare întrebare cu răspuns corect cu 4 puncte; 75% din total sunt întrebări tip complement multiplu, cu 2-4 răspunsuri corecte.

Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidenţiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv. Rezidenţii au obligaţia să efectueze pregătirea şi să susţină examenul de specialist în specialitatea pentru care au optat, în maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.

În ceea ce priveşte durata specialităţilor, ea este stabilită de Ministerul Sănătăţii, însă pregătirea în rezidenţiat durează între cinci şi şapte ani. După ce sunt admişi în rezidenţiat, absolvenţii de studii medicale încep pregătirea în unităţi de pregătire şi sub supravegherea coordonatorilor, directorilor de program şi a responsabililor de formare. Mai exact, în cabinete individuale de medicină de familie sau în institute clinice, spitale de urgenţă, spitale judeţene sau orăşeneşti.

La nivel naţional, anul trecut, absolvenţii universităţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie au concurat pe un număr de 3.388 locuri şi posturi pentru medicină, 263 locuri şi posturi pentru medicină dentară, precum  şi 152  locuri şi posturi pentru farmacie.

Din cei 5.777 tineri medici care s-au înscris la concursul de rezidenţiat, 4.302 au optat pentru domeniul medicină, 1.066 pentru domeniul medicină dentară şi 409 pentru farmacie.