Un „selfie” pentru fotografia cu temă etnografică!

0
107

Un proiect care îi conştientizează pe tineri asupra efectelor negative ale folosirii intensive şi exclusive a telefonului mobil ori internetului pentru informare şi formare şi, totodată, le dă posibilitatea de a învăţa despre una dintre cele mai moderne metode de salvare şi conservare a patrimoniului cultural tradiţional – fotografia, se află în plină derulare. De asemenea, le relevă perspectiva asupra impactului incredibil pe care îl pot avea asupra oamenilor imaginile (altele decât „selfie”-urile!) obţinute cu ceea ce a devenit rapid cel mai banal dintre toate gadgeturile noastre: telefonul mobil. Intitulat „EU intercultural: Photo-Folkloric-Art”, proiectul este implementat prin programul european Erasmus+ şi implică 15 tineri doljeni şi alţi 15 bulgari, din zona Vidinului.

folkloricProiectul „EU intercultural: Photo-Folkloric-Art” este derulat, în perioada 1 mai 2017 – 30 aprilie 2018, de Asociaţia „EU vreau” din Craiova şi Casa de Cultură „Sf. Teofana Basarab” din Vidin şi are ca scop eficientizarea utilizării instrumentelor digitale şi dezvoltarea de competenţe în rândul tinerilor, mizând pe valenţele fotografiei etnografice şi valorizând dialogul intercultural şi tradiţiile în contextul culturii europene.

În cadrul a două mobilităţi, în Romania (Calafat) şi Bulgaria (Vidin), tinerii se vor implica în ateliere de fotografie în aer liber şi sesiuni documentare în comunitate şi cu prilejul unor evenimente (festivaluri, sărbători câmpeneşti), în care vor surprinde diverse aspecte ale culturii tradiţionale – obiceiuri, peisaje rurale, oamenii locului, ocupaţii, arhitectură tradiţională, artă populară, obiecte de patrimoniu cultural tradiţional etc. De asemenea, se vor implica în ateliere de artă populară, la care vor deprinde realizarea unor obiecte artizanale şi decoraţiuni tradiţionale.

În urma acestui demers al celor 30 de tineri vor rezulta tot atâtea mărturii scrise ale celor mai importante fapte de cultură tradiţională ce vor fi aflate. Proiectul îşi propune, astfel, să sprijine iniţiativa tinerilor de a-şi expune opiniile şi, totodată, îi motivează să îşi asume un rol constructiv în promovarea artei şi tradiţiilor din cele două spaţii culturale din care provin. Pe lângă competenţe-cheie pe care le vor dobândi/îmbunătăţi şi alte cunoştinţe, abilităţi şi atitudini pe care le vor dezvolta, demersul celor 30 de tineri va fi cu atât mai important şi mai apreciat cu cât va însemna o contribuţie la realizarea unei mici arhive de fotografie cu temă etnografică.

La final, cei 15 tineri români şi 15 bulgari vor primi Certificatul Youthpass – document de recunoaştere a activităţilor de formare şi mai ales a competenţelor obţinute în cadrul proiectului. Certificatul Youthpass vizează competenţele obţinute de cei 30 de tineri în context nonformal şi informal şi va oferi acestora posibilitatea de a descrie ce au făcut / învăţat / obţinut (în termeni de activităţi, cunoştinţe, abilităţi, aptitudini) prin participarea la proiectul „EU intercultural: Photo-Folkloric-Art”.