Concurs pentru elevi, la Liceul Tehnologic “George Bibescu” din Craiova

0
932

În zilele  de 9 si  12.07.2021, s-a desfășurat concursul “Competitivi pentru secolul XXI” în incinta Liceului Tehnologic “George Bibescu” din Craiova. Acest concurs a fost organizat în cadrul proiectului “Competitivi pentru secolul XXI”, număr de referinta  POCU /633/6/14/132945, finanţat din fonduri europene prin Programul Operațional Capital Uman.

Coordonatorul proiectului, Asociația “Societatea de Cercetare în Leadership, Management, Marketing și Cultură Organizațională” a organizat, cu sprijinul liceelor implicate, concursurile adresate elevilor din clasele  a – X – a și a – XI -a, specializările “mecanic auto” și “tinichigiu vopsitor auto” la LiceulTehnologic “George Bibescu”, și a celor din clasa a – XI – ai Colegiului Economic “Gh. Chițu”, specializarile “bucătar” şi “ospătar”. Concursul are ca scop creșterea competențelor profesionale ale elevilor și motivarea lor de a se angaja pe piața muncii din România. Elevii au acceptat cu entuziasm să participe și să -și dezvolte aptitudinile profesionale, un ajutor să-și urmeze cu ușurință calea spre viitor. Pe lângă  concursurile pe meserii, elevii ambelor licee au scris un eseu cu denumirea “Viitorul meu job – ce mă motivează”, prin care și-au valorizat aptitudinile și competențele obținute în cadrul stagiilor de practică și a activităților susținute de proiect. Atât la ” Gheorghe Chitu”, cât si la ” George Bibescu ” au participat, în evaluarea concursurilor reprezentanţi ai mediului economic, care si-au manifestat interesul de a-i angaja pe cei mai talentaţi dintre tinerii prezenţi. Directorul LiceuluiTehnologic “George Bibescu” , Cauc Petre,  a avut o plăcere deosebită să ne comunice părerealui despre desfășurarea acestui concurs :” Acest concurs este binevenit pentru elevii acestui liceu, deoarece îi ajută să-și pună în aplicare cunoștințele obținute pe parcursul anilor de liceu și să devină încrezatori în alegerea viitoarelor profesii. Rezultatele probelor aplicate în cadrulconcursului au fost îmbucurătoare. Cca 80% din elevi și-au exprimat dorința de a activa pe viitor pe piața muncii din România. E minunat să știm că tinerii își văd viitorul aici și se străduie să-și dezvolte calitățile necesare pentru obținerea unui job. Mai multe informatii despre proiect, pe http://www.competitivixxi.ro/”.