Rast: O poveste de pomină

0
513

Așa cum menționam zilele trecute, prin Ordinul Prefectului de Dolj nr. 1691/8 iunie a.c., erau reconvocați pentru astăzi, 12 iunie a.c., consilierii “declarați aleși”, în vederea constituirii Consiliului Local al comunei Rast. Că dintr-o eroare materială, în loc de comuna Rast era trecută comuna Ghindeni (și acolo avem o situație similară), în corpul Ordinului se menționa, totuși, comuna Rast. Ordinul Prefectului de Dolj, Dan Narcis Purcărescu, era însoțit de o anexă, cuprinzând numele persoanelor convocate. Bineînțeles, și ședința de astăzi, pentru care s-a deplasat, din nou inoperant, jurista Adelina Petrescu, din cadrul Serviciului Juridic al Prefecturii Dolj, a avut deznodământul celor precedente, de eșec anticipat și premeditat. La Rast, oamenii locului își fac semnul crucii, la ceea ce aud, despre circul sordid fără curmare. S-a încheiat și de data aceasta un proces-verbal (n.r. 1947/12 iunie a.c.), formal, în care se precizează prezența doar a patru persoane din cele convocate, prin decizia menționată. Rastul n-are consiliu local de la 6 iunie 2016, considerându-se că nu a fost legal constituit. Prin sentința civilă nr. 5794/12 decembrie 2017 a Secției de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Dolj s-a dispus anularea HCL nr. 1 /6 iunie 2017 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilier local, HCL nr. 2/ 6 iunie 2017 privind validarea mandatelor de consilieri locali aleși și HCL nr. 3/2017 privind constituirea consiliului local. Dizolvarea Consiliului Local Rast a devenit definitivă. Recompunerea acestuia, după toate aparențele, trebuia să se circumscrie art. 55 indice 1 din Legea administrației publice locale Nr. 215/2001, modificată și completată, care menționează expres: în cazul dizolvării consiliului local, în condițiile art. 55, al. 1, lit a și b, acesta se reconstituie din membri supleanți, convocarea acestora fiind făcută de către prefect. Modificarea la Legea administrației publice locale s-a făcut prin OUG nr. 41/30 septembrie 2015, apărută în Monitorul Oficial 733/30 septembrie 2017. Or, convocarea consilierilor locali din Rast, prin anexa la Ordinul 169/2018 al prefectului de Dolj, menționează numărul consilierilor aleși inițial, deși cei ai PNL, de pildă – cinci la număr – au fost toți excluși din partid, radiați, din motive organizatorice, cum comunică liderul PNL Dolj, Ștefan Stoica, prin adresa nr. 57/31 mai a.c., enunțând numele celor care le-au luat locul, din rândul supleanților. Aceștia, nefiind convocați în vederea ședinței de astăzi, nu aveau cum să fie prezenți. E drept, pe convocatorul pomenit, figurează în continuare numele lui Iulian Silișteanu, primarul comunei, incompatibil cu calitatea de consilier, validat ca primar, de Judecătoria Băilești, cu jurământul depus ș.a.m.d. Nu rămâne de pomină povestea de la Rast?