Grefieră a Curţii de Apel Craiova declarată incompatibilă după ce a pierdut procesul cu ANI

0
122

O grefieră a Curţii de Apel Craiova a pierdut procesul cu Agenţia Naţională de Integritate (ANI), care anunţa, în februarie 2014, că aceasta este în stare de incompatibilitate întrucât deţinea şi funcţia de preşedinte al unei Asociaţii de Proprietari din Craiova. Hotărârea a rămas definitivă marţi, 9 mai a.c., la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Reprezentanţii Curţii de Apel Craiova spun că urmează să anunţe măsurile care vor fi dispuse în acest caz.

curtea de apelReamintim că, pe 11 februarie 2014, Agenţia Naţională de Integritate anunţa că a constatat existenţa stării de incompatibilitate în cazul Anei Golaşu, grefier în cadrul Curţii de Apel Craiova, întrucât, începând cu data de 30 martie 2013, deţinea, simultan, şi funcţia de preşedinte al Asociaţiei de Proprietari Bloc ANLR 2008, cu sediul în Craiova. «Astfel, GOLAŞU ANA a încălcat dispoziţiile art. 77, alin. (1) din Legea nr. 567/2004, potrivit cărora „Funcţia de grefier este incompatibilă cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice […]”. Persoana  evaluată a fost informată despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare», mai preciza ANI. La momentul respectiv, reprezentanţii Curţii de Apel Craiova anunţau că, până în momentul în care va rămâne o hotărâre definitivă în ceea ce priveşte starea de incompatibilitate a grefierei Ana Golaşu, nu se va lua nici o măsură faţă de femeie: „Curtea de Apel Craiova a luat act de comunicatul Agenţiei Naţionale de Integritate din data de 11 februarie 2014, cu privire la situaţia doamnei grefier Ana Golaşu. Având în vedere dispoziţiile  art. 22 din Legea nr. 176/2010, persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilităţii în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanţa de contencios administrativ. Odată ce raportul de evaluare va deveni definitiv, Curtea de Apel Craiova va lua toate măsurile legale care se impun, în raport de hotărârea definitivă a instanţei de contencios administrativ şi de dispoziţiile legale aplicabile în materie”, au comunicat reprezentanţii Curţii de Apel Craiova.

A câştigat la Curtea de Apel Craiova, a pierdut la ÎCCJ

justitiePe 28 februarie 2014 s-a înregistrat la Curtea de Apel Craiova –  Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal acţiunea prin care Ana Golaşu solicita anularea Raportului de evaluare nr. 5665/G/II/11.02.2014 emis de Agenţia Naţională de Integritate prin care era declarată incompatibilă. Pe 17 septembrie 2014 judecătorii craioveni au admis acţiunea grefierei şi au dispus anularea raportului ANI: „Admite acţiunea. Anulează Raportul de evaluare nr. 5665/G/II/11.02.2014 emis de pârâtă. Ia act că reclamanta nu solicită cheltuieli de judecată. Cu recurs”, se arată în încheierea de şedinţă a Curţii de Apel Craiova. Reprezentanţii ANI au formulat recurs, iar magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) au decis, marţi, 9 mai a.c., să admită recursul ANI: „Admite recursul declarat de Agenţia Naţională de Integritate împotriva Sentinţei nr. 316 din 17 septembrie 2014 a Curţii de Apel Craiova – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal. Casează sentinţa recurată şi rejudecând cauza: Respinge acţiunea ca nefondată. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 9 mai 2017”. Hotărârea ÎCCJ fiind definitivă, grefiera este incompatibilă. Contactaţi pentru un punct de vedere oficial cu privire la situaţia Anei Golaşu, reprezentanţii Curţii de Apel Craiova au anunţat că urmează să comunice măsurile care vor fi dispuse.

***

Potrivit prevederilor legale, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective, persoana respectivă fiind decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului.