Avocatul Poporului a sesizat Ministerul Sănătăţii cu privire la Legea vaccinării

0
79

Avocatul Poporului a sesizat Ministerul Sănătăţii cu privire la criticile aduse de mai mulţi petenţi proiectului de Lege privind organizarea şi finanţarea activităţii de vaccinare în România, proiect aflat în procedura de transparenţă publică decizională.

vaccinAcţiunea Avocatului Poporului este urmarea mai multor petiţii primite pe adresa instituţiei, în care cetăţenii criticau prevederi din proiectul de lege şi opinau că întregul act normativ este neconstituţinal.

Avocatul Poporului subliniază, totuşi, că, potrivit Constituţiei, nu are drept de iniţiativă legislativă, iar, pe de altă parte, în acest moment (în care actul normativ se află în stadiu de proiect), soluţionarea petiţiilor excede ariei de competenţă a instituţiei.

Proiectul de Lege privind organizarea şi finanţarea activităţii de vaccinare în România este publicat, actualmente, pe site-ul Ministerului Sănătăţii,  în vederea dezbaterii publice. În context, devin aplicabile prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Proiectul legii vaccinării, în dezbatere publică

vaccin 1Proiectul legii vaccinării pus în dezbatere publică de Ministerul Sănătăţii prevede că, la înscrierea copiilor într-o unitate de învăţământ, părinţilor li se va solicita dovada că au realizat vaccinarea obligatorie a copilului, printr-un document eliberat de medicul de familie sau de furnizorul de servicii medicale.

Părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor au o serie de obligaţii, care se regăsesc în articolul 24 al proiectului pentru Legea vaccinării. Aceştia trebuie să îşi prezinte copilul la medicul de familie sau la alt furnizor de servicii medicale pentru realizarea vaccinurilor corespunzătoare vârstei. Dacă există părinţi plecaţi din ţară şi copiii sunt lăsaţi în grija altor persoane, părinţii trebuie să notifice în scris medicul de familie cu privire la numele persoanei care va însoţi minorul la vaccinare.

Faţă de varianta iniţială, s-a renunţat însă la amenzi. Colegiul Medicilor din România a condamnat orice atitudine ostilă vaccinării, precizând că numai prin imunizare pot fi prevenite boli infecţioase grave, iar vaccinarea constantă poate duce la eradicarea unor boli. Proiectul de act normativ va impune, de asemenea, Ministerului Sănătăţii asigurarea în depozitul naţional a unui stoc de rezervă de vaccinuri şi consumabilele aferente cel puţin egal cu necesarul anual cu termen de valabilitate de minim 18 luni.