Miercuri, ultima zi pentru depunerea declaraţiei anuale de cotă de lapte

0
200


Miercuri, 14 mai 2014 este ultima zi pentru depunerea declaraţiei anuale de cotă de lapte, la sediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA), fără aplicarea penalităţilor, atât de către cumpărătorii de lapte cât şi de producătorii deţinători de cotă de lapte pentru vânzări directe „Producătorii care nu depun în termenul legal declaraţia anuală de vânzări directe, vor pierde cota de lapte prin retragere la rezerva naţională precum şi dreptul de a beneficia de sprijinul financiar acordat prin măsurile prevăzute în cadrul P.A.C”, se precizează în comunicatul APIA Dolj. Cotele individuale nu vor fi retrase la rezerva naţională dacăproducătorii deţinători de cotă vor transmite împreună cu declaraţia anuală şi o justificare scrisă,datată şi semnată, asupra imposibilităţii transmiterii acestei declaraţii în termenul legal.

Penalităţi începând cu data de 15 mai

Cumpărătorii de lapte care nu depun în termen declaraţia anuală privind cantităţile achiziţionate, vor fi penalizaţi pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, începând cu data de 15 mai. Penalitatea reprezintă suma corespunzătoare taxei datorate pentru o depăşire de 0,01 % din cantităţile de lapte care i-au fost livrate de producători pentru fiecare zi calendaristică de întârziere. Suma trebuie să fie cuprinsă între 100 şi 100.000 EUR. „De asemenea, cumpărătorul care nu trimite declaraţia anuală riscă să piardădreptul de a achiziţiona lapte de la producatori, prin retragerea autorizării”.